Forsøk 4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 6
 • 1171
 • PDF

Forsøk 4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". I dette forsøket anvendes redokstitrering til å bestemme konsentrasjonene av hydrogensulfitt og svoveldioksid i hvitvin ved å titrere med jod, hvor stivelse brukes som fargeindikator og kan observeres når jod tilsettes etter at ekvivalenspunktet er nådd

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvor mye svoveldioksid og sulfitt er det i hvitvin regnet som milligram SO2 per liter?

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultat
Diskusjon
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Konsentrasjonen av et stoff, ofte en syre eller en base, kan vi bestemme ved nøytralisering. Metoden kaller vi for titrering. Titrering er en analysemetode som man kan bruke for å bestemme konsentrasjonen av et utgitt stoff der man titrerer med en løsning med kjent konsentrasjon. Når løsningen er nøytralisert, kan man finne molen av den ukjente løsningen ved å bruke formlene for utregning av mol. Det som trengs for å finne den ukjente konsentrasjonen er en standard løsning og volumet som ble brukt i titreringen.

Redokstitrering er en form for titrering der det skjer en redoksreaksjon i kolben. Standardløsningen som brukes til å titrere løsningen med ukjent konsentrasjon, kan enten redusere eller oksidere stoffet.

Svoveldioksid brukes som konserveringsmiddel i hvitvin, og har E – nummeret 220. Svoveldioksid dannes ved at svovel brenner, og den har en fargeløs gass. På grunn av sine bakteriedrepende egenskaper, brukes svoveldioksid som konserveringsmiddel og desinfeksjonsmiddel mot blant annet utøy, konservering av hvin og røkning av rom. Tilsetting av svoveldioksid i hvitvin forhindrer at vinen oksideres samt veksten av gjær og bakterier. Søte viner trenger mer svoveldioksid en tørre viner på grunn av at sukker øker faren for gjæring og bakterievekst.

Svoveldioksid stammer fra natriumhydrogensulfitt, NaHSO3, som blir tilsatt til hvitvin. Siden hvitvinen er sur, forskyves likevekten mot høyre:

HSO3- (aq) + H+ (aq) <-> H2O (l) + SO2 (aq)

Svoveldioksid er en svært giftig gass, selv i små mengder. Svoveldioksid virker sterkt irriterende på øynene og luftveienes slimhinner. Gassen er så giftig, at allerede ved en konsentrasjon på ca. 100 ppm. i luften i et rom, kan det være umulig å oppholde seg i rommet. Ved en konsentrasjon på ca. 400 ppm., kan det oppstå forgiftningssymptomer som for eksempel uklar hornhinne, åndenød... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 16.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra rapport. godt skrevet

Brukere som har lastet ned Forsøk 4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin | Rapport, har også lastet ned