Labrapport: Osmoseforsøk med Potet - Biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 3
  • 485
  • PDF

Labrapport: Osmoseforsøk med Potet - Biologi

Labrapport i Biologi 1 Vg2, som er en full rapport til forsøket "osmoseforsøk med potet". Den inneholder hensikt, teori, utstyr, fremgangsmåte, feilkilder og resultat.

Lærers kommentar

Veldig bra rapport.

Innhold

OSMOSEFORSØK MED POTET
Hensikt:
Hva er osmose?
Teori:
Utstyr:
Fremgangsmåte:
Resultater:
Feilkilder:
Konklusjon:

Utdrag

"OSMOSEFORSØK MED POTET:
Hensikt: Osmose forsøk med potetbiter har sin hensikt i å bevise hvordan vann med høy konsentrert løsning påvirker en potetbit i forhold til vann med lav konsentrert løsning eller bare rent vann.
Hva er osmose?
Osmose er diffusjon av vann gjennom en halvgjennomtrengelig membran fra et område med en løsning med høykonsentrasjon av vann til et område med en løsning av lav vannkonsentrasjon."... Kjøp tilgang for å lese mer

Labrapport: Osmoseforsøk med Potet - Biologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.