Labrapport: Måling av Bølgelengden til en Laser - Fysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Godkjent
 • 3
 • 655
 • PDF

Labrapport: Måling av Bølgelengden til en Laser - Fysikk

Oppgaven er en lab-rapport fra et forsøk i Fysikk 1 Vg2, vi hadde der hensikten var å finne bølgelengden (lambda) til en bestemt laser.

Lærers kommentar

:)

Elevens kommentar

Kunne hatt mer oversiktlige utregninger.

Innhold

Måling av bølgelengden til en laser:
Hensikt/Hypotese:
Utstyr:
Teori:
Framgangsmåte:
Resultater:
Diskusjon:
Feilkilder:
Konklusjon:
Godkjent:

Utdrag

"Måling av bølgelengden til en laser:

Elevforsøk – Fysikk 1
Utfyllingsrapport

Hensikt/Hypotese:
"Hensikten med forsøket var å finne bølgelengden (lambda) til en bestemt laser."

Teori:
De prikkene som vil synes på veggen, er der det er lysmaksimum. Lysmaksimum får vi de stedene hvor lysbølgene fra åpningene er i fase og gir konstruktiv interferens.

Det omvendte av lysmaksimum er lysminimum, og det får vi de stedene der bølgene fra de forskjellige åpningene (mellom gitrene) gir destruktiv interferens. Bølgene interfererer når de virker sammen og lager et felles bølgemønster. Konstruktiv interferens er når bølgene er like (bølgetopp møter bølgetopp, og bølgebunn møter bølgebunn), da forsterkes bølgene.

Destruktiv interferens er det motsatte. Lyskilder generelt sender ut lys som går litt ”i ball”, lysbølgene svinger ikke i takt med samme frekvens. Dette gjør derimot laserstråler, og det kalles koherente bølgekilder. Formelen for lysmaksimum med gitter er:

Her er d gitterkonstanten, som vil si avstanden mellom åpningene i gitteret. er retningsvinkelen. n er ordenstallet, det vil si antall punkter fra midt-punktet (antall lysmaksima). På tegningen ser vi at punktet rett fram har ordenstallet 0. , altså landa, er bølgelengden til laseren, den vi skal finne. En annen formel vi skal bruke er .

y er lengden fra 0 ordenskonstant til den ordenskonstanten vi regner med. r er lengden fra gitteret til skjermen, eller som vi bruker, veggen. På pakningen til laseren står det at bølgelengden er 625-650 nm, og vi skal sjekke om vi kan komme fram til et lignende resultat ved utregninger."... Kjøp tilgang for å lese mer

Link til oppgavene:

Oppgavene finner du her.

Labrapport: Måling av Bølgelengden til en Laser - Fysikk

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 02.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  En veldig bra og utfyllende stil. Akkurat det jeg trengte
 • 13.06.2014
  God raport, men en del skrive feil
 • 14.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  NICE!!, hjalp meg mye as.