Labrapport: Måle bølgelengde på Laserlys - Fysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 6
 • 4
 • 732
 • PDF

Labrapport: Måle bølgelengde på Laserlys - Fysikk

Labrapport fra forsøket "Måle bølgelengden på Laserlys ved bruk av optisk gitter" i Fysikk 1, Aschehoug. Hensikten i dette forsøket var at bølgelengden (λ) skal måles ut i fra betegnelsen om lysmaksimum.

Lærers kommentar

Fascinerende rapport :) Fin rapport, godt skrevet!

Elevens kommentar

Fortsett å bruke fagbegreper aktivt! Når det gjelder Feilkilde-delen, kan du egentlig bake den inn i Diskusjons-delen (som du egentlig har gjort...)

Innhold

Hensikt/Hypotese:
Utstyr:
Teori:
Framgangsmåte:
Resultater:
Diskusjon:
Feilkilder:
Konklusjon:

Utdrag

Måle bølgelengde på laserlys

Utstyr:

• Laser (grønn)
• Målestav
• Skjerm
• Gitter
• Målestokk

Framgangsmåte:

1. Først ble apparaturen stilt opp. Deretter ble gitteret flyttet på slik at det kommer frem et tydelig interferensmønster på skjermen.
2. Tegn en skisse av interferensmønsteret.
3. Avstandene mellom r ble satt til 62 cm og et lysmaksimum for y ble målt til 10,1 cm.
4. Deretter ble vinkelen beregnet med trigonometriske sammenhenger.
5. Ordenstallet for lysmaksimumet ble oppgitt som 1, og ble notert.
6. Deretter ble spalteavstanden d regnet ut ved hjelp av antallet linjer per millimeter.
7. Deretter ble laserlysets bølgelengde regnet ut, ut i fra betingelsen for lysmaksimum.
8. Til slutt ble resultatet i dette forsøket sammenliknet med fasiten for bølgelengden til grønn laser som ble oppgitt til slutt... Kjøp tilgang for å lese mer

Link til oppgavene:

Oppgavene finner du her.

Labrapport: Måle bølgelengde på Laserlys - Fysikk

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 26.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Rapporten er oversiktlig og presis.