Labrapport: Å lage ein buffer - Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 5
 • 7
 • 1584
 • PDF

Labrapport: Å lage ein buffer - Kjemi

Oppgåva er ein rapport frå eit forsøk i Kjemi der vi lagde ein buffer og testa kapasiteten til bufferen.

Føremål
Målet med denne øvinga var å lære å lage ei enkel bufferløysing og å observere dei pH-bevarande
eigenskapane til bufferløysinga.

På nynorsk.

Lærers kommentar

Veldig grundig vurdering av feilkildene. Utregninger burde vært vist i rapporten.

Elevens kommentar

Eg burde ha ført inn utrekningane som låg bak dei grafiske framstillingane i rapporten.

Utdrag

Framgangsmåte
Læraren vår hadde laga ei 0,1 M eddiksyreløysing på førehand. Vi brukte ei pipette til å måle opp
200 mL med eddiksyre frå denne eddiksyreløysinga. Vi helte dei 200 mL med eddiksyreløysing ned
i eit begerglas på 500 mL.

Vi måler opp eddiksyreløysing i pipetta
Vi rekna ut at stoffmengda med eddiksyre i begerglaset var 0,020 mol. Vi skulle tilsette ei
tilsvarande stoffmengde med acetation frå natriumacetat-3-hydratet... Kjøp tilgang for å lese mer

Labrapport: Å lage ein buffer - Kjemi

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 03.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj