Forsøk 4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 5
 • 1312
 • PDF

Forsøk 4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". I dette forsøket blir det ved hjelp av kolorimetri bestemt konsentrasjonen av kobber i tre forskjellige vannprøver, hvor vannet var det første som ble tappet om morgenen, nemlig "henstandsvann".

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hva er konsentrasjonen av kobber(II)ioner i en kranvannsprøve?

Innhold

Hensikt
Teori
Hypotese
Utstyrsliste
Fremgangsmåte
Resultat
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Utstyrsliste
- Vannprøve:
- 3x Det første vannet som tappes fra kranen om morgenen(henstandsvann).
- Spektrofotometer
- 5,0 mg/L Cu2+, kobber(II)løsning*
- Buffer til cuprizon
- Cuprizonreagens
- Ni målekolber, 50 mL
- Byrette i stativ
- To plastsprøyter, 5 mL og 10 mL
- Målesylinder, 50 mL
- Destillert vann
- Dråpeteller
- Vernebriller
- Frakk

Fremgangsmåte
1. Fyll en byrette med kobber(II)løsningen. Merk fem målekolber 1-5 som du skal bruke til standardløsninger. Overfør henholdsvis 2,0 mL, 4,0 mL, 8,0 mL, 15,0 mL og 30,0 mL av kobber(II)løsningen til hver sin kolbe. Tilsett 100,0 mL buffer og 5,0 mL cuprizonreagens til hver kolbe og fortynn med destillert vann til 50 mL-merket. Bland godt.
2. Lag en blindprøve av 10,0 mL buffer og 5,0 mL cuprzonreagens i en målekolbe og fortynn til 50 mL-merket med vann.
3. Bruk målesylinderen og mål ut 30,0 mL av vannprøven. Overfør vannprøven til en 50 mL målekolbe og tilsett 10,0 mL buffer og 5,0 mL cuprizonreagens. Fyll opp med destilert vann til merket på målekolben. Bland godt.
4. Vent i 30 minutter på fargeutviklingen i løsningene. Noter observasjonene.
5. Innstill spektrofotometeret på 590 nm, det er ved denne bølgelengden absorpsjonsspekteret har sitt maksimum. Nullstill fotometeret først mot blindprøven. Mål så absorbansen på standardløsningene fortløpende ved å begynne med den løsningen som har lavest konsentrasjon. Noter verdiene, og lag standardkurve. Mål deretter absorbansen på vannprøven med ukjent... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann | Rapport

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 16.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes at denne er en god labrapoort. Kunne ha vist utregninger for å regne ut konsentrasjonen.
 • 16.01.2014
  hjalp meg mye til rapportskriving av samme forsøk