Labrapport om Horisontal Sirkelbevegelse - Fysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 4
  • 487
  • PDF

Labrapport om Horisontal Sirkelbevegelse - Fysikk

Rapport fra elevøvelse i Fysikk 2 Vg3 om Horisontal sirkelbevegelse.
Hensikt: Finne ut banefarten v ved måling og sammenligne den med den teoretiske banefarten.
Inneholder formler, forsøk osv.

Lærers kommentar

godkjent og bra skrevet

Innhold

Elevøvelse- Horisontal sirkelbevegelse
Hensikt:
Utstyr:

Fremgangsmåte:
Resultater:
Konklusjon:
Feilkilder:

Utdrag

"Utstyr:

Liten blykule
Sytråd
Stoppeklokke
Målestav
Vannløselig tusj

Fremgangsmåte:
Utstyret var satt som tegningen viser
Vi mål radius r til sirkelbanen som var tegnet på gulvet
Vi målte lengden l fra trådens opphengspunkt til kulas tyngdepunkt (midten av kula).
Deretter trakk vi kula forsiktig ut til siden slik at den ligger over sirkelbanen og at tråden er stram.
Deretter ga vi kula et lite puff, slik at kula gikk i en sirkelbevegelse over banen på gulvet.
Vi tok tiden på 10 runder, 2 ganger, og fant perioden T (rundetiden).
Vi regnet ut banefarten v (målt verdi).
Vi viste ved regning at den teoretiske banefarten var: v=√(r∙g∙tan⁡α )
Deretter sammenlignet vi den målte og den teoretiske verdien av banefarten."... Kjøp tilgang for å lese mer

Labrapport om Horisontal Sirkelbevegelse - Fysikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.