9.1 «Makeup-fjerner» (2007) | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 4
  • 1015
  • PDF

9.1 «Makeup-fjerner» (2007) | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 9.1 «Makeup-fjerner», fra læreboken "Kjemien Stemmer 1" (2007). I elevforsøket blir det laget en enkel make-up fjerner, som består av tre væsker: vann, parafinolje og etanol. Rapporten beskriver fundamental teori om polære og upolære løsninger, og hvorfor dipoler kan brukes til å blande disse to.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvordan lage en enkel makeup-fjerner av tre ­væsker og hva skjer med disse når de blandes?

Innhold

Hensikt og hypotese
Teori
Utstyrsliste
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Resultater
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

At et stoff er polart betyr at det kan binde seg til vann, men ikke med fettstoffer. Mens at et stoff er upolart betyr at det kan binde seg til fettstoffer, men ikke med vann. Et polart og et upolart stoff kan derfor ikke reagere med hverandre, blande seg. Hydrokarbonkjeden derimot er upolar og kan derfor binde seg til andre upolare stoffer.

Parafinolje er et rent hydrokarbon. Et hydrokarbon er et organisk stoff som består ar hydrogen og karbon, dermed navnet hydrokarbon. Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Vi har tre grunnleggende typer hydrokarboner. Aromatiske, som består av en ring av karbonatomer, med et hydrogenatom for hvert karbon, og et elektron i av ringen for hvert karbonatom. Mettede hydrokarboner også kalt alkaner består av karbonkjeder med enkelbindinger, og alle valenselektronene som ikke er brukt mellom karbonatomene blir brukt til å feste hydrogener til karbonkjeden. Antall hydrogenatomer i et alkan kan bli gitt ved formelen CnH2n+2. Umettede hydrokarboner, også kalt alkener og alkyner, består av karbonkjeder med et hydrogenatom festet til hvert valenselektron som ikke blir brukt til å binde sammen karbonatomene. Et umettet hydrogenatom kalles for et alken hvis det inneholder en eller flere dobbeltbindinger. Hvis det inneholder en eller flere trippelbindinger kalles det for et alkyn. Hva det vil si at ett stoff er polart er at et at atomene i molekylet trekker til seg valens elektroner fra atomene rundt seg. Dette skjer hvis et av atomene i molekylet har betydelig høyere elektronnegativitet enn de andre atomene i molekylet, og molekylet har... Kjøp tilgang for å lese mer

9.1 «Makeup-fjerner» (2007) | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.