Labrapport: Akavariet som en Modell av et Økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 1
  • 391
  • PDF

Labrapport: Akavariet som en Modell av et Økosystem

Rapport fra forsøk om hvordan et økosystem fungerer, "Akavariet som en Modell av et Økosystem". Oppgaven er skrevet i Naturfag, fra boken Naturfag 5.

Lærers kommentar

Veldig bra utført, meget bra elevøvelse

Elevens kommentar

Eneste som kunne vært bedre utfylt var diskusjonsdele

Innhold

Akavariet som en modell av et økosystem
Innledning
Materialer og metoder
Resultatet
Diskusjon/ konklusjon.

Oppsummering
Kilder

Utdrag

Akavariet som en modell av et økosystem
Innledning
I denne elevøvelsen skal vi finne ut hvordan et akvarium fungerer som et økosystem.
Hvis fisken lever etter en uke i Norgesglasset kan vi si at økosystemet fungerer.

Materialer og metoder
For å utføre denne elevøvelsen måtte vi ha:
Et Norgesglass.
Ei lampe.
En fisk (arten Kampfisk)
Ei Plante( Arten Vasspest)

Pæren i lampen – er 40 W
Fra Lampen til Glasset er det 30 cm slik at det ikke
blir for varmt i glasset.
Temperaturen i glasset er 23-25 grader.
Norgeglasset er 2L
Lyset lyser fra 0800-1800
vann fra butikken.

Vi kjøpte en fisk fra butikken sammen med
ei plante og satte det i et norgesglass med vann fra butikken.
Vi satt ned en temperatur måler som skulle fortelle oss når vannet ble enten for kaldt eller for varmt, mellom 23-25 grader.
Lyset sto for oppvarming og var koblet til en timer som gjorde slik at lyset bare sto på fra 0800-1800... Kjøp tilgang for å lese mer

Labrapport: Akavariet som en Modell av et Økosystem

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.06.2014
    Kreativ og enkel. Lurer på om lokket sto på under hele forsøket...