Rapport 9.1 Bestemmelse av ulike salter ved flammeprøver | Rapport | Aqua

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 3
  • 704
  • PDF

Rapport 9.1 Bestemmelse av ulike salter ved flammeprøver | Rapport | Aqua

Dette er en rapport fra forsøk 9.1 Bestemmelse av ulike salter ved flammeprøver, fra læreboken "Aqua 1". Flammeprøver kan i noen situasjoner brukes til å bestemme innholdet av enkelte ioner i et salt, da visse ioner har karakteristiske flammefarger når de på en magnesiastift blir holdt inn i en flamme. Det er spesielt kationer, positive ioner, vi er interessert i her, da det er disse som avgir den spesifikke fargen, avhengig av hvilket kation vi snakker om.

Innhold

Teori
Materiale og metode
- Utstyr
- Kjemikalier
- Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Resultatet til dette forsøket var som forventet slik det ble sagt teorien. Ved at en salt blir varmet opp atomiseres grunnstoffene i saltet. Varmen fra flammen fører til at det blir tilført energi til de positive metallionene i saltet. Det elektronet som tar opp denne energien «hopper» dermed opp i et høyere energinivå. Når elektronet umiddelbart faller tilbake til det opprinnelige skallet sitt, avgir den energien som løftet den opp som et foton. Fotonet oppfatter vi som lys dersom bølgelengden til fotonet er i den delen av det elektromagnetiske spekteret som vi ser. Ulike grunnstoffer har energinivåer som er karakteristisk for dette grunnstoffet, dermed sender ulike grunnstoff ut forskjellige farger lys. Derfor kan vi ved å se på flammefargen få en indikasjon på hvilket metallion saltet inneholder.

Vi kunne ikke se selve eksiteringen, men vi kunne se at de ulike metallionene sendte ut lys i ulike farger når det ble varmet opp. Men under denne testen, når vi varmet opp kaliumbromid fikk flammen en oransje farge. Denne flammefargen er ikke helt riktig, siden andre metallioner kan ha virket forstyrrende på den fiolette fargen på kaliumflammen. Dersom natrium er tilstede, vil flammefargen til natrium dekke over flammefargen til kaliumionene. For å observere den... Kjøp tilgang for å lese mer

Rapport 9.1 Bestemmelse av ulike salter ved flammeprøver | Rapport | Aqua

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.11.2014
    Grei rapport mangler en klar hypotese men er ellers en veluttfylt og kompakt rapport