Labøvelse i cellebiologi A4 – 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
  • Naturfag
  • Ingen karakter gitt
  • 9
  • 2011
  • PDF

Labøvelse i cellebiologi A4 – 2

Hensikt
Se hvordan en kjemisk reaksjon kan påvirkes av katalysatorer.

katalase, aerob og anaerob celleånding

Øvelse 1. Enzymet katalase i lever
Del 2: Celleånding/respirasjon
Øvelse 3. Anaerob nedbryting av sukker i gjærceller
Øvelse 4. Celleånding hos dyr. Aerob nedbryting av sukker i mitokondrier.

Innhold

Teori og hensikt
Del 1: Enzymer og denaturering
Øvelse 1. Enzymet katalase i lever
Utstyr
Framgangsmåte
0bservasjon
Forklaring
Konklusjon
Øvelse 2.
Utstyr
Framgangsmåte:
0bservasjon
Forklaring
Temperaturavhengighet:
Konklusjon
Del 2: Celleånding/respirasjon
Øvelse 3. Anaerob nedbryting av sukker i gjærceller.
Utstyr
Hensikt
Framgangsmåte
Anaerob celleånding
Gjærceller
Reaksjonen i kalkvannet:
Øvelse 4. Celleånding hos dyr. Aerob nedbryting av sukker i mitokondrier.
Utstyr
Framgangsmåte
Teori
Fremgangsmåte/ resultat
Konklusjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mangfold i naturen
Litteratur

Utdrag

I cellene i alle levende organismer blir hydrogenperoksid (H2O2) produsert som biprodukt ved metabolismen (stoffskiftet). Hydrogenperoksid (H2O2) er giftig og må brytes ned umiddelbart. Derfor har alle levende celler enzymet katalase, som spalter hydrogenperoksid (H2O2) til vann og oksygengass. H2O2  H2O + ½ O2
katalase, enzym som katalyserer spaltingen av hydrogenperoksid til vann og oksygen. Katalase er meget utbredt og forekommer i nesten alle dyriske celler og organer, i alle de planter som er blitt undersøkt, og i de fleste mikroorganismer utenom de obligat anaerobe. Katalase inneholder som funksjonell gruppe en tetrapyrrol, som er identisk med hem i hemoglobin. Det er et av de mest aktive enzymene som kjennes. Katalase beskytter cellene ...

---

Framgangsmåte:
1. Skjær ut to biter leveren, hver på størrelse med en liten spiseskje
2. Knus den ene biten i morteren
3. Ta leverbiten og den knuste leveren over i hver sin målesylinder, skyll morteren med 3
ml destillert vann, og hell dette over i målesylinderen med knust lever
4. Tilsett 3 ml destillert vann til målesylinderen med leverbiten
5. Tilsett en dråpe oppvaskmiddel i hver målesylinder og bland
6. Tilsett 5 ml hydrogenperoksid i hver målesylinder, ta tiden på hvor hurtig skummet
kommet til toppen av målesylindere
7. Kjenn på utsiden av målesylindere, er det noen temperaturendring?
8. Forklar hva som skjer... Kjøp tilgang for å lese mer

Labøvelse i cellebiologi A4 – 2

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.06.2016
    wrqettqeqetqtqt qdd q