Lab-rapport: Osmose

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 1
  • 5
  • 3
  • 724
  • PDF

Lab-rapport: Osmose

Rapport av forsøk med osmose.

Hensikt med øvelsen
Hensikten med denne øvelsen er å utføre transport av vann, osmose, og se hvordan det denne transporten påvirker innholdet i dialyseslangen.

Utdrag

Fremgangsmåte
Først tok vi og bløtla dialyseslangen, åpnet den og bandt sammen bunnen av slangen med en tråd. Deretter fylte vi dialyseslangen med sukkerløsningen. Etter dett var gjort stakk vi glassrøret noen centimeter ned i den delen av dialyseslangen som ikke var bundet sammen og bandt en ny trå slik at dialyseslangen ble festet tett mot glassrøret. Så fylte vi et beger med rent vann og puttet dialyseslangen ned i dette begeret slik at bare toppen av dialyseslangen var over vannoverflaten. For å sørge for at dialyseslangen ikke bevegde seg brukte vi et stativ med klemme. Til slutt merket vi av på glassrøret hvor høyt sukkerløsningen stod. Så skulle vi la den stå i noen minutter for så å se om det hadde skjedd en endring... Kjøp tilgang for å lese mer

Lab-rapport: Osmose

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.