Spansk 2 eksamen | Vår 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Spansk nivå II
 • 6
 • 4
 • 1682
 • PDF

Løsningsforslag: Spansk 2 eksamen | Vår 2014

Følgende har du Studienetts eksempelbesvarelse på skriftlig eksamen i Spansk 2 våren 2014. Her får du hjelp til å besvare samtlige av oppgavene i eksamenssettet omhandlende ”La familia Martínez se presenta”, gitt den 20. mai 2014.

I oppgave 1 finner du en kort tekst på spansk om utveksling. Oppgave 2 er en spørsmål-svar-oppgave i forbindelse med tekstvedlegget: ”La familia Martínez se presenta”. Oppgave 3 er besvart med ca. 275 ord, og er en e-post om en spansk families opplevelser i Norge. I oppgave 4 ble du bedt om å besvare enten a), b) eller c). Her finner du eksempelbesvarelser på alle oppgavene, hver besvart med ca. 275 ord. Oppgave a) er en spansk tekst omhandlende utveksling i et spansktalende land. Oppgave b) handler om starten på et vennskap, og oppgave c) er et dagbokinnlegg som tar for seg en spansk jentes erfaringer i Norge. Alle deloppgavene er skrevet på spansk.

Bruk eksempelbesvarelsen som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, prøver og lekser i Spansk 2.

Utdrag

Oppgave 1 - Svar på spørsmålene under. Skriv en kort, sammenhengende tekst på 3–5 setninger på spansk.
Pasé un año en el extranjero cuando tenía 15 años, porque quería hacer un año de intercambio en Estados Unidos, y me gustó mucho la experiencia...

Oppgave 2
Les teksten i vedlegget. Bruk teksten til å vurdere om utsagnene under er riktige eller feil. Begrunn svaret ditt ved kort å vise til hva som står i teksten. Skriv på norsk.
a. Helsesektoren ble ikke rammet av den økonomiske krisen.
Svar: Feil. I teksten står det at Miriam mistet jobben sin som sykepleier som følge av den økonomiske krisen.
b. Jaume arbeidet i farens restaurant ved siden av skolen.
Svar: Riktig. I teksten står det at Jaume hjalp til i restauranten i Spania i sommermånedene...

Oppgave 3
¡Hola clase!
¿Cómo va todo? Ahora os voy a hablar sobre mi nueva vida aquí en Noruega.

Ahora estamos en primavera, pero el invierno aquí es tan distinto que os quiero hablar sobre ello primero. Aquí hay nieve muchos meses al año, ¡y cada año tenemos una Navidad blanca! También tienen muchas tradiciones con Papa Noél, que se llama “Julenissen” en noruego. Creo que me gusta más la Navidad en Noruega que la de España. La única cosa que falta es que no tienen Reyes Magos aquí porque no es un país católico...

Oppgave 4
Mi año de intercambio
Si pudiera hacer un año de intercambio, elegiría un país hispanohablante en Latinoamérica. No sé exactamente qué país elegiría porque todos me parecen interesantes. Tal vez elegiría Perú porque me gustaría visitar Macchu Picchu y creo que es un país muy bonito. Además, la historia de Perú me fascina, y me gustaría saber más de la cultura.
Creo que para hacer un año de intercambio prefiero vivir en una ciudad grande, como la capital, Lima, por ejemplo. Prefiero esto porque creo que puede ser difícil conocer a gente como estudiante de intercambio. En una ciudad sería más fácil entonces porque hay más gente, y así es más fácil ir a otros lugares porque la infraestructura es de mejor calidad. Sin embargo, quiero visitar otros lugares del país, y me gustaría viajar a otros países latinoamericanos también... Kjøp tilgang for å lese mer

Spansk 2 eksamen | Vår 2014

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  var til stor hjelp under førebuing av eksamen