Kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 6
  • 1769
  • PDF

Kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen

I denne oppgaven reflekteres det over kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen. Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvilken religion praktiserer kvinnesynet i tråd med religiøs teori? For å besvare problemstillingen tas det utgangspunkt i Kvinnene i menigheten fra første korinterbrev i Bibelen, sitater fra Koranen og myter om Khadija og Aisha, og forskjellige hellige skrifter fra hinduismen og myten om Sita.

Lærers kommentar

Du skriver på høy måloppnåelse, men er kildene troverdige?

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg reflektere på kvinnenes stilling i kristendommen, Islam og Hinduismen. Som utgangspunkt har jeg valgt problemstillingen; Hvilke religion praktiserer kvinnesynet i i tråd med religiøs teori? Som tegn på kvinnenes syn i kristendommen tar jeg utgangspunktet i Kvinnene i menigheten fra det første Korinterbrevet i Bibelen, der det er skrevet hvordan kvinner skal forholde seg til religionen. For å forstå kvinnenes stilling i islam tar jeg utgangspunkt i sitater fra Koranen og myter om Khadija og Aisha for å forstå kvinnens framstilling. Jeg bruker forskjellige hellige skrifter fra hinduismen og myten om Sita, i tillegg til eksterne kilder for å få et innblikk over kvinnesynet i Hinduismen. For å forme en ide om hvordan religionene praktiseres i dag sammenlignet med teori, skal det tas utgangspunkt i statistikker om stemmerett i en gruppe land hvor de tre religionene praktiseres, i tillegg til noen eksterne kilder.

Det kan virke som om kvinnen ikke blir representert i Bibelen. Likevel har det seg slikt at en av de viktigste skikkelsene i religionen, guds sønn- Jesus, ble født av en kvinne. Maria er en av de få kvinnelige personene som kommer fram i Bibelen og omtales ofte som et disippelideal på grunn av lydigheten og åpenheten hun hadde for troen.2 Hun ble først og fremst framstilt som et menneske, men var I tillegg mor og jomfru4. Hun blir omtalt som ''guds mor'', en tittel som antas å være uoppnåelig, men som kristne kvinner skal følge etter. Kan dette fortelle at kvinnen ikke har en plass i helligdommen? for selv om Maria var ren og syndefri I tillegg til å spille en sentral rolle så er det blasfemisk å tilbe henne, men å tilbe sønnen blir i Bibelen akseptert (Bibelen Luk 24:52). Mens Maria var syndefri kan man anta at hennes motsetning er Eva, den første kvinnen som det blir snakket om i Bibelen, en syder som tar kontroll over eget liv.5 Skapelsen av Eva har en sammenheng med at Adam trengte en hjelper6 og som Paulus skrev var kvinnen skapt for mannen (Bibelen 1. Kor 11,9), hun skulle være lydig som Maria. Dette kan bety at Maria muligens ble skapt for at Jesus kunne fødes. Ut i fra Maria og Evas roller, hvilke kvinnelige ideal prøver egentlig kristendommen å fremme? Eva viste tiltro til Satan og var ulydig mot gud, hun var også den første moren som fikk en morder som barn6, noe som er en kontrast med hvem Maria fødte. Dette kan fortelle oss at Maria er idealet og at kvinner som synder blir straffet, men er Eva mer realistisk? Navnet til Eva betyr ''liv'' og ''levende'', samtidig som Bibelen skylder på Eva for å være grunnen til dødelighet.6 Å ha to motsetninger kan ha vært en måte i kristendommen for å skille mellom den kvinnelige synderen og idealet, men en kvinnelig rollemodell som Maria kan være uoppnåelig, for å være jomfru og mor går i mot naturens lover. Eva beskrevet som en synder kan være en måte å forklare hvordan kvinnen ikke skal være, for resultatet av det hun gjorde hadde også konsekvenser for mannen, noe som strider med hensikten med skapelsen av henne... Kjøp tilgang for å lese mer

Kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.