Kvinnesynet i Buddhismen og Islam | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 4
 • 1291
 • PDF

Kvinnesynet i Buddhismen og Islam | Temaoppgave

Her har du en oppgave i Religion og etikk om kvinnesynet i Buddhismen og Islam. Oppgaven redegjør først for kvinners rolle i Islam, og hvordan kvinner og deres stillingen fremstilles i Koranen. Dernest beveger oppgaven seg mot Buddhismen og kvinnesynet som preger denne religionen. Avsluttende finner du en sammenligning av kvinnesynet i de to religionene.

Lærers kommentar

Bra skrevet. Kunne ha gått mer i detalj.

Utdrag

Kvinnens stilling i samfunnet har vært et sentralt tema opp igjennom hele menneskehistorien, og det er like aktuelt i dag. ”Muslimene undertrykker kvinner.” eller ”Å være kvinne i Buddhismen er en straff for deres dårlige gjerninger” er overskrifter man ofte kommer over. I denne teksten skal jeg ta for meg kvinnesynet i de ulike verdensreligionene, Islam og Buddhismen, og sammenligne dem.

Islam er en stor verdensreligion som hadde sin oppstart i Arabia, og er en av verdens største religioner. Antall troende er uvisst, men det ansees å være omkring en milliard. Islam er basert på Allahs åpenbaring til Muhammed, som er deres første profet. En person som praktiserer islam kalles for en muslim. For å angi seg selv for å være en muslim må man tro på én og samme Gud, nemlig Allah, og man må tro at Muhammed er Allahs siste sendebud, og at det han har sagt er Allahs vilje. En muslim følger koranen, som er deres hellige bok, likt som vårt forhold til Bibelen.

Ordet Islam betyr underkastelse, og i dette ligger det at mennesket skal underkaste seg guds vilje, og overgi seg fullt og helt. Hva er Guds vilje for kvinnene i Islam? Ofte hører vi om kvinner som konverterer til Islam og kommer med utsagn som ”religionen satt meg fri.” Mens på den andre siden fins det mange saker om den store diskrimineringen av kvinner i Islam. Hva er det egentlig koranen har å si om kvinnesynet?

...

Buddhismen, derimot, har et noe annet syn på kvinner, men også mange paralleller med Islam. Buddhismen er en annen verdensreligion som er noe mindre enn Islam. Mange kommer med uttalelser om at Buddhismen ikke egentlig er en religion, men heller en filosofi, fordi de ikke tilber noen Gud. Buddhismen går ut på å oppnå nirvana, og dermed bli frigjort fra samsara, den uendelige runddansen av fødsel, død og gjenfødelse. Det spesielle her er at det er ikke du selv som blir gjenfødt, og heller ikke din sjel, men din karma... Kjøp tilgang for å lese mer

Kvinnesynet i Buddhismen og Islam | Temaoppgave

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2018
  Dårlig skrevet, og mange rare formuleringer. Det er noen gode poeng.
 • 26.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3