Kvinnerollen i Tusen strålende soler og Tatt av kvinnen | Særemne

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 11
  • 3563
  • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Kvinnerollen i Tusen strålende soler og Tatt av kvinnen | Særemne

Her har du et særemne som undersøker hvordan bøkene "Tusen strålende soler" av Khaled Hosseini og "Tatt av kvinnen" av Erlend Loe fremstiller kvinnerollen.

Analysen tar for seg hvordan verkene fremstiller kvinnerollen på ulik måte gjennom struktur, språk, samfunn og persongalleri.

Avsluttende redegjøres det for kvinnerollen i Norge versus Afghanistan.

Lærers kommentar

Unngå leserorienterte kommentarer og knytt virkemidlene til tema på en tydeligere måte.

Innhold

Innledning 1
Hoveddel 3
Synsvinkel og komposisjon 3
Språk og samfunn 4
Karakteristikk 6
Mariam 6
Laila 7
Marianne 7
Kvinnerollen i Norge vs. Afghanistan 8
Litteraturliste 10

Utdrag

Innledning
NTB skriver i en artikkel på VG ‘' Vold mot kvinner er vanlig, ni av ti afghanske kvinner er blitt utsatt for vold av et familiemedlem. Det er stor motstand mot av jenter skal få utdanning ‘' (2010). Både vold og diskriminering av kvinner i u-land er et svært omdiskutert tema. Her i Norge har man friheten til å gjøre som man vil, velge utdanning og vår vei videre. Ikke alle har denne muligheten og dette belyser Khaled Hosseini i verket Tusen strålende soler. Kvinner i Afghanistan lever under brutalitet fra menn og diskriminering i samfunnet. På den andre siden har man livet i vesten og kvinnenes frihet slik Erlend Loe understreker er fritt og likestilt i boken Tatt av kvinnen. Begge forfatterne skriver om kvinnerollen, men den blir fremstilt på to helt forskjellige måter – både som svak og undertrykt, og sterk og dominerende.

Tusen strålende soler (2007). Khaled Hosseini har skrevet bestselgeren Tusen Strålende Soler. Dette er en lærerik roman som omhandler to jenters helt forskjellige liv, men fortapte skjebne i et mannsdominerende samfunn i Afghanistan. Hovedpersonene Mariam og Laila skaper et sterkt bånd mellom hverandre og står sammen mot mannen deres, Rasheeds brutale oppførsel. I tillegg til det tar Taliban styret i Afghanistan, noe som utsetter kvinner for større prøvelser og undertrykking. Forholdet mellom Rasheed og kvinnene, og Talibans styre over landet reflekterer hvordan kvinnens rolle er determinert i et mannsdominerende samfunn, noe moren til hovedpersonen Mariam også påpeker: ‘'Som en påminnelse om hvordan kvinner som oss lider, hadde hun sagt. Hvor taust vi tåler alt som skjer med oss‘' (Hosseini, 2007:96)

Tatt av kvinnen (1993). Erlend Loe er en norsk forfatter som er kjent for hans morsomme og underholdende skrivestil. Romanen handler om dagens mannsrolle etter kvinnefrigjøringen. Hvordan en ung gutt får livet sitt invadert av en svært dominerende kvinne. Livet hans blir snudd opp-ned, men prøver så godt han kan å forstå kvinnen og deres kjærlighet.

...

Hoveddel
Synsvinkel og komposisjon
Rent teknisk er begge bøkene skrevet i presens og har en personal synsvinkel. Men Tusen strålende soler har en tredjepersons synsvinkel. Valget av forteller får bedre fram situasjonen rundt hovedpersonene og slik de ser den. Dette for å utvikle sympati for hovedkarakterene fordi det skaper bredde i fremstillingen av kvinnerollen i Afghanistan sett innenfra. Fortelleren får frem at, til tross for kulturelle forskjeller, kan tenåringer i vesten identifisere seg med Mariam og Laila. At de også er vanlige tenåringer med drømmer og håp, men kjemper en kamp som i vesten virker fjernt, nettopp kvinneundertrykkelse, tvangsgifting og krig. I og med at boka har to hovedpersoner er den delt i fire. I første del møter vi Mariam, og leser om hennes liv, og hvordan hun ender opp hos Rasheed. Andre del omhandler Laila, og hvordan hun ender opp hos han hun også.

...

Språk og samfunn
Den mest iøynefallende forskjellen mellom bøkene er språket. Tusen strålende soler er beskrivende og er variert mellom korte og lange setninger. Bruk av adjektiver og sammenligning får bedre fram menneskelivene, deres tanker, kjærlighet, kamp, lidelse og seier. Alt fra de små samtalene, et måltid, en tanke til de store endringene er interessant å lese ‘' (…) med dempet stemme, så høyt, bønnfallende, så argumenterende, ansiktet håpefullt, så ulykkelig ‘' (Hosseini 2007:187). På grunn av samfunnet og miljøet hendelsen skjer i, er det blitt brukt flere afghanske/muslimske ord og uttrykk.

...

Karakteristikk
Mariam
Mariam er fra landet, og vokser opp som en harami, altså født utenfor ekteskap. Moren har alltid vært ulykkelig og pessimistisk, noe som svekker Mariams tillit til moren, og derfor sympatiserer seg mer med faren hennes. Hun er eventyrlysten, nysgjerrig om omverden og som de fleste barn i u-land, drømmer om å gå på skolen. Noe moren forbyr henne og Mariam må derfor bli hjemmeværende. Mariam er ikke klar over at faren er flau over henne, men når hun finner ut av dette har moren allerede begått selvmord...

Laila
Under Mariams historie blir kvinnerollen fremstilt som svak, uskyldig og uselvstendig. Dette forandrer seg når vi møter Laila, den andre hovedpersonen i boka. Hun er 20 år yngre enn Mariam, og vokser opp noen hus lengre bort i gata til Mariam og Rasheed. Laila lever et moderne og fritt liv, med gode relasjoner til både faren og barndomsvennen Tariq. I motsetning til Rasheed er faren opptatt av Lailas utdannelse og selvstendighet og vil at hun skal prioritere det fremfor alt annet ‘' Jeg vet at du er fremdeles ung, men jeg vil at du skal forstå og lære dette nå, sa han. Ekteskap kan vente, utdanning kan ikke (…).

...

Kvinnerollen i Norge vs. Afghanistan
Hovedforskjellen mellom kvinnene i disse to romanene er hva slags rolle kvinnene har i både samlivet og samfunnet. Bøkene presenterer kvinnerollen helt ulikt. Mariam og Laila må leve under brutale forhold der de er hjelpeløse og blir diskriminert. De lever som dukker og er til for å tilfredsstille mannens ønsker og behov. Imidlertid tar Taliban kontroll over landet, og svekker kvinnenes rettigheter enda mer. Dette gjør jentene maktesløse mot Rasheed, siden han har loven på sin side... Kjøp tilgang for å lese mer

Kvinnerollen i Tusen strålende soler og Tatt av kvinnen | Særemne

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kvinnerollen i Tusen strålende soler og Tatt av kvinnen | Særemne, har også lastet ned