Kvinner i Antikken | Historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 805
  • PDF

Kvinner i Antikken | Historie

Her har du en oppgave som tar for seg temaet "Kvinner i Antikken", og som tar utgangspunkt i læreboken "Alle tiders historie" skrevet av Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige.

Oppgaven ser nærmere på kvinnenes posisjon under Antikken. I tillegg sammenlignes kvinnenes posisjon i Athen, Sparta og Roma.

Lærers kommentar

Bra og utfyllende skrevet!

Utdrag

Antikken betegner en epoke fra ca. 800 f.Kr. til ca. 500 e.Kr. Denne perioden var en storhetstid for den greske og romerske kulturen, og blir sett på som en felles europeisk kulturarv. I denne oppgaven vil det bli tatt stilling til kvinnenes posisjon under denne perioden. Jeg skal sammenligne kvinnenes stilling i Athen, Sparta og Roma.

I Athen hadde kvinnene lite de skulle si og svært lite frihet. De hadde ikke borgerrett og deltok sjeldent i samfunnslivet. Allerede i 15-årsalderen da puberteten og instinktene slo inn ble kvinnene giftet bort. Det hendte ganske ofte at de ble kastet ut og solgt bort til menn som var en del eldre. Kvinnens sted var i hjemmet der de måtte ta seg av husarbeidet og produsere ektemannens barn. Ofte måtte kvinnene oppholde seg isolert i hjemmene sine og handle svært forsiktig ute blant folk... Kjøp tilgang for å lese mer

Kvinner i Antikken | Historie

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.