Hva er en kvinne av Nina Karin Monsen | Retorisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 2
  • 5
  • 2
  • 1073
  • PDF

Hva er en kvinne av Nina Karin Monsen | Retorisk analyse

Dette er en retorisk analyse av artikkelen "Hva er en kvinne" av Nina Karin Monsen. Analysens hovedfokus er hvordan de retoriske virkemidlene etos, patos og logos anvendes i artikkelen. I tillegg legges det frem en kommentar om diskursen i "Hva er en kvinne".

Utdrag

«Hva er en kvinne» er skrevet av Nina Karin Monsen og handler om kvinner og synet på abort i forhold til samfunnet. Jeg skal nå vurdere retoriske virkemidler med teksten.

Først begynner jeg å peke på bruk av logos, patos og etos. I og med at det er en artikkel, er det tydelig at det kommer fram bruk av logos. For eksempel er det temaet for artikkelen, som er abort. Artikkelen sier at debatten om selvbestemt abort igjen er i sentrum, og legers krav i forhold til abort. Et annet eksempel som er bruk av logos og litt ironi er «er kjærligheten menneskelig, eller er den animalsk? For de animalske er fosteret bare et uelsket produkt». Det er informasjon vi vet er sant, og som er med på å bygge meningen og inntrykket vi sitter igjen med på slutten av artikkelen. Ved bruk av logos, blir leser klart påvirket i og med at teksten bygger på fornuftige argumenter som faktisk er sanne.

Teksten bygger også på flere patos argumenter, for eksempel står det «de må tåle personlige problemer, usikkeret, angst, tvil og mye ubehag av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter»... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er en kvinne av Nina Karin Monsen | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.