Kunders kjøpsatferd | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 294
  • Word2007

Kunders kjøpsatferd | Sammendrag

Kort sammendrag om kunders kjøpsatferd. Sammendraget forklarer hvilke faser kunder går igjennom fra behov oppstår til kjøp foretas. I tillegg kommer den inn på ulike informasjonstyper, makromarkedssystemet og annet som er viktig for kjøpsatferd.

Innhold

Kjøpsprosessen
Informasjonssøking
- Tre informasjonstyper
Alternativevaluering
Kjøpsbeslutning
Diffusjonsprosessen
- Adopsjon
- Diffusjon
Markomarkedssystemet - Demografi

Utdrag

Hvordan kunden kjøper…
KJØPSPROSESSEN
Kjøpsprosessen er de faser kunden går igjennom fra et behov oppstår til kjøpet foretas
En slik prosess kan ta lang tid, eller den kan være unnagjort på et øyeblikk

Problemerkjennelse -> Informasjonssøking -> vurdering av alternativer -> kjøpsbeslutning -> atferd etter kjøpet

- Problem benyttes her i en annen sammenheng enn til daglig
- Et problem er forskjellen mellom virkelig tilstand og ønsket tilstand
- Alle produkter og tjenester skal løse problem

Informasjonssøking
Interne søkeprosesser – hva kan kunden fra før
Paradoks: de som kan lite søker mindre informasjon enn de som kan mye
Tre informasjonstyper:
- Kjøperdominerte, slik som egne og andres erfaringer (vareprat)... Kjøp tilgang for å lese mer

Kunders kjøpsatferd | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.