Kultur og tradisjoner i Venezuela | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 1
  • Ingen karakter gitt
  • 12
  • 240
  • PowerPoint2007

Kultur og tradisjoner i Venezuela | Sammendrag

Oppgaven var å lage en fremføring som kunne forberede elever på et år i Venezuela. Den inneholder mange praktiske tips ang. kultur, skikker, mattradisjoner, hvordan man oppfører seg i ulike settinger m.m. Vi valgte å ikke ha fokus på geografi og historie eller forskjellene og likhetene med Norge.

Lærers kommentar

Svært godt gjennomført. Bruker retorikken godt. Godt med fagbegreper. Bredde og grundighet, fin nyansering. Fin presentasjon. Presis og god presentasjon med klar og logisk struktur. Meget godt tilpassa kommunikasjonssituasjonen.

Elevens kommentar

Powerpointen kan selvfølgelig fikses på, etter egen mening, kortes ned. Ut fra dette pratet jeg 15 min, så det er med en del "mellom linjene", så hvis man kan begrepene vil man klare det fint.

Innhold

- Språk
- Å hilse
- Familie og kvinner
- Invitasjon
- Generelle valg
- Språk
- Hilseskikker og stolthet
- Selskap
- Språk er kanskje noe av det viktigste
- Råd og tips
- Oppsummering

Utdrag

Hilseskikker og stolthet
- Ulikheter
- Relasjonskommunikasjon
- Sett på som stolte
- Asymmetrisk kommunikasjon
- Dobbeltkommunikasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Kultur og tradisjoner i Venezuela | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.