Kultur og religion | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Godkjent
  • 5
  • 2056
  • PDF

Kultur og religion | Spørsmål og svar

Spørsmål og svar på alle repetisjonsoppgaver til Del 2 - Kultur og religion, i samfunnbok på Vg1.

Innhold

REPETISJIONSOPPGAVER S.76
1. Forklar begrepet kultur.
2. Gi noen eksempler på massemedier.
3. Forklar hvorfor kulturen kan være forskjellig fra landsdel til landsdel?
4. Forklar begrep sentralisering.
5. Hva mener vi med at Norge er et homogent samfunn?
REPETISJIONSOPPGAVER S.79
1. Nevn noen eksempler på situajoner der nordmenn møter fremmede kulturer.
2. Hvilken betydning har massemediene for utvikling av norsk kultur?
3. Hvordan kan ny teknologi påvirke det norske språket?
4. Gi noen eksempler på hvorfor kulturer endres.
REPETISJIONSOPPGAVER S.83
1. Forklar begrepet identitet.
2. Hvilken betydning har religion for identitetet?
3. Hva er ritual?
4. Forklar begrepet etnistet.
5. Hva mener vi med nasjonalfølelse?
6. Hva er stereotypi?
REPETISJIONSOPPGAVER S.87
1. Hva mener vi med begrepet minoritet?
2. Hvilke etniske minoriteter med lange botradisjoner har vi i Norge?
3. Nevn noen av de nye minoritene i Norge.
4. Hva kjennetgner et urfolk?
5. Hvilke enkletsak i 1980-årene fikk stor betydning for samisk identitet?
6. Hvilke folkegrupper har flest førstegenersjonsinnvadrere?

REPETISJIONSOPPGAVER S.89
1. Lag eksempler som forklarer begrepene assimilering, segregering og intergrering.
2. Hvordan ble minoritene i Norge behandlet fram til slutten av 1960-årene?
3. Hvilke endringer har skjedd i myndighetens behandling av samer siden 1950?
4. Hvorfor er det viktig at alle innvandrere lærer seg norsk?
5. Forklar forskjellen på en minoritet og en majoritet i et samfunn.
REPETISJIONSOPPGAVER S.92
1. Hva er rasisme?
2. Gi noen eksempler på fordomes.
3. Hvilke tradisjoner henter norske nynazister inspirasjon fra?
4. Hva kan være årsaken til at det nynazistiske miljøet i Norge er så lite?
5. Nevn noen årsaker til rasisme.

REPETISJIONSOPPGAVER S.96
1. Hva heter de fem verdensreligonene?
2. Hvilke kjennetegn finner du i de fleste religioner?
3. Hva mente Karl Marx om religion?
4. Hvilke behov kan religion dekke for individet?
5. Hvilke betydning kan religionen ha for samfunnsutvikling?
6. Hva mener vi med begrepet seksualisering?
REPETISJIONSOPPGAVER S.101
1. Hvem var Muhammed?
2. Hva er Koranen?
3. Hva mener vi med arragerte ekteskap?
4. Hva er hijab?
REPETISJIONSOPPGAVER S. 104
1. Forklar begrep New Age.
2. Hvorfor tror du foreldre blir bekymret når de får høre at barnet deres har blitt medlem av en religiøs gruppe tilknyttet New Age eller andre nye trossamfunn?

Utdrag

1. Forklar begrepet kultur.
Ordet kommer fra latin og opprinelig ble det brukt om å fordele naturen (kulturlandskap i mosetning ti naturlandskap). Nå det brukes mest om kunstnerisk og skapende aktiviteter. Men det er ennå flere forklaring på kulturen, som en gruppe mennesker eller et samfunn kan ha en del ideer og holdninger felles (samme språk, mattradisjoner, religion eller samme oppfatning av hva er rett eller gal).
2. Gi noen eksempler på massemedier.
Aviser, blader, bøker, film, fjernsyn, radio
3. Forklar hvorfor kulturen kan være forskjellig fra landsdel til landsdel?
Variasjonene i kulturen skyldes av geografiske forskjeller, dvs. dialektene, mat tradisjoner, klesmåten og andre ting, som er felles i en kultur er annerledes hos mennesker som bor i kystområdene og de som bor i landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Kultur og religion | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.