Kultur i forhold til diskriminering | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 6
 • 4
 • 1475
 • PDF

Kultur i forhold til diskriminering | Temaoppgave

Denne temaoppgaven omfatter begrepet kultur i forhold til diskriminering.

Begrepene kultur og diskriminering blir definert, før det blir diskutert årsaker til diskriminering i et flerkulturelt samfunn.

Til sist i oppgaven blir det diskutert løsninger på problemet.

Lærers kommentar

Besvarelsen viser en veldig god forståelse for faget og anvender fagstoff på en meget god måte for å besvare spørsmålet. Det gjøres bruk av en stor bredde som inkluderer flere innfallsvinkler.

Utdrag

Boken Psykologi 2 definerer kultur slik; ”den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretning, kunst, moral rett og sedvane ved siden av alle de øvrige ferdighetene og vanene et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn.” Et flerkulturelt samfunn vil si et samfunn med flere kulturer.

Diskriminering blir i boken definert slik; ”betyr forskjellsbehandling, og oftest betyr det usaklig eller urimelig forskjellsbehandling ved at man behandler noen dårligere enn andre på grunn av religiøs tilhørighet, hudfarge, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kjønn, legning, leveform eller politisk orientering”.

I Norge i dag bor der mennesker med mange ulike kulturer. 1 januar 2016 var det registrert omtrent 848 200 personer i Norge med innvandrerbakgrunn eller som var født av to innvandrerforeldre. Vi ser innvandrere hver dag, enten det er på bussen, skolen, jobben eller butikken. Vi lever med andre ord tett oppå andre kulturer og får mer eller mindre innblikk i andres kulturer. De synligste trekkene er gjerne det vi ser og hører, hvordan de kler seg og hvilket språk de snakker. Med så store ulikheter oppstår det fort diskriminering, men hvorfor?

For det første kan man se på integreringen. Psykologi 2 boken nevner tre typer tilpasninger av innvandrere. Da er det snakk om assimilering, integrering og segregering. Assimilering går ut på at innvandreren legger vekk sin egen kultur i møte med en ny og påtar seg den nye kulturens normer og regler. Det kan for eksempel være i forhold til klesstil. Med integrering tilpasses innvandreren den nye kulturen, men beholder fremdeler særtrekk i egen. Dette kan være blant annet i form av at en lærer seg språket til den nye kulturen. Til slutt har vi segregering som går ut på at... Kjøp tilgang for å lese mer

Kultur i forhold til diskriminering | Temaoppgave

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 30.11.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Syns ikke oppgaven lever opp til gitte karakter 6. Den har et nokså upresist språk, uklar tråd, og dårlig innhold.