Kristendommens endring gjennom historien | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 1337
  • PDF

Kristendommens endring gjennom historien | Temaoppgave

Denne temaoppgaven handler om kristendommens historie og om hvordan kristendommens kontinuitet og etikk har forandret seg gjennom historiens gang. Temaoppgaven tar deg med på en tur tilbake i tid og ser på noen viktige hendelser i den kristne historie. Gjennom slike forklaringer diskuterer temaoppgaven hvordan religionen gradvis har endret seg gjennom flere tusen år.

Utdrag

Kristne lærere som Ambrosius av Milano og Augustin av Hippo var biskoper og en av de første og beste teologene i sin tid. Disse fikk like godt rykte slik som greske filosofer fikk, bare dette var i en annen tid. Istedenfor filosofi var det teologi. Kirkene, som hadde mistet kontakten under den lange forfølgelsen opprettet flere viktige råd som etablerte nøkkelpunkter innenfor kristendommen. Rådene skrev bøkene som i dag blir kalt for Bibelen. På grunn av kontrastene i de kristne samfunnene som ble opprettet under forfølgelsen oppstod en konflikt mellom kirkene. I et av de siste kirkelige rådene som ble holdt, var det tydelig at det var stor konflikt mellom de vestlige og østlige kirkene. De vestlige kirkene opprettet formell struktur som inkluderte diakon, prester, biskoper, erkebiskoper, kardinaler og høyest oppe, paven. De østlige kirkene mislikte at det var en person som kontrollerte religionen og innførte derfor ikke denne formelle strukturen. I 1084 e.Kr splittet kirkene seg som den romersk katolske kirken i vest og den ortodokse kirken i øst.

I flere hundre år ble den romerske katolske kirken mer og mer populær, men samtidig ble det satt tvil i noen av de kirkelige praktiseringene. Folk begynte å protestere mot disse læringene, og disse ble kalt for protestanter. Noen av de viktigste protestantene var Desideirus Erasmus Roterodamus, Huldrych Zwingli og John Calvin. Erasmus var viktig siden han var et høyt medlem innenfor kirken og så det var nødvendig med kritisisme mot det kristne misbruket innenfor kirken, og han sa det var nødvendig med reform. Zwingli ble inspirert av verkene til Erasmus, og senere ble han enig at reformasjon var den eneste muligheten. Ikke bare krevde han reform, men... Kjøp tilgang for å lese mer

Kristendommens endring gjennom historien | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.