Kriminalitet i Samfunnet - Sosiologi og Sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kriminalitet i Samfunnet - Sosiologi og Sosialantropologi

Oppgaven inneholder årsaker til kriminalitet i samfunnet og hvorfor og hvordan samfunnet bør straffe de kriminelle, samt hvorfor tidligere straffedømte fortsetter å begå kriminelle handlinger. Skrevet i Sosiologi og sosialantropologi.

Lærers kommentar

Du er inne på mye relevant og interessant. Du ser at det er ulike årsaker til kriminalitet, og at straff ikke alltid virker slik den er ment.

Elevens kommentar

For at det skal bli en grundigere analyse, må du bruke noe mer teori, og vurdere de ulike forholdene grundigere.

Innhold

Kriminalitet i samfunnet
Hvorfor blir mennesker kriminelle?
Hvorfor bør vi bli straffet for lovbrudd?
Hvordan bør de kriminelle straffet?
Hvorfor fortsetter tidligere straffedømte med å begå kriminelle handlinger?
Kilder:

Utdrag

Kriminalitet i samfunnet:
Oppgave:
"«Drøft årsakene til kriminalitet og hvorfor og hvordan samfunnet bør straffe kriminelle.»

Kriminalitet er noe som påvirker oss alle, men hvordan oppstår kriminalitet, hvorfor bør de bli straffet, og hvordan?

Vi blir alle direkte eller indirekte påvirket av dette. Det kan være at vi selv blir utsatt for kriminalitet eller kjenner noen som har blitt straffet for en eller flere kriminelle handlinger. Media er også flinke til å dekke saker som angår kriminalitet.

Kriminalitet er en straffbar handling (eller flere) som bryter med det norske lovverket. Det innebærer alt fra råkjøring til grovt drap. Hvis du skal bli straffet for en kriminell handling så må det stå skrevet eksakt at akkurat det du har gjort er straffbart i den norske lov... Kjøp tilgang for å lese mer

Kriminalitet i Samfunnet - Sosiologi og Sosialantropologi

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2014
  kjempe bra artikkel som hjalp meg mye i min oppgave
 • 05.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! Takk for hjelpen :)
 • 02.02.2014
  Likte den veldig godt!