Kriminalitet og forebygging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 2
  • 473
  • PDF

Kriminalitet og forebygging

Drøftingsoppgave om kriminalitet og forebygging. Kriminelle handlinger etterfølges som oftest av alvorlige konsekvenser, også kalt forebygging. Slike tiltak må til for å sikre at dette individet ikke skal gjøre slikt igjen. Dødsstraff, samfunnsstraff og betinget fengsel er noen de forebyggingsmetodene som brukes i dag og som diskuteres i denne oppgave.

Lærers kommentar

God drøftiing og gode argumenter.

Elevens kommentar

Argumenter var bra, men begrunnelsene dine kunne vært bedre

Utdrag

Kriminalitet er noe som mennesker har holdt på med i lang tid. Kriminelle handlinger skjer hele tiden. Forebygging av kriminelle handlinger er noe som folk setter i fokus mer og mer som tiden kommer.

...

Når unge kvinner og menn begår kriminelle handlinger blir det som oftest en midlere straff enn vanlig. De kan da bli straffet med samfunnsstraff. Samfunnsstraff betyr at du ikke trenger å være i fengsel, men du blir straffet ved å gjøre samfunnsnyttig arbeid. Denne type behandling kan hjelpe for unge kvinner og menn som har gjort en uaktsom handling, hvor de kanskje var ruset og ikke visste hvor eller hva de skulle gjøre. Dette er da en individualpreventiv straff... Kjøp tilgang for å lese mer

Kriminalitet og forebygging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.