Krig og fattigdom - en sammenheng?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 4
  • 1217
  • PDF

Krig og fattigdom - en sammenheng?

Her har du en oppgaven Samfunnsfag som handler om krig og fattigdom, og som diskuterer om det finnes en sammenheng mellom de to. I oppgaven ses det nærmere på hva som fremmer krig. I tillegg greies det ut om forbindelsen mellom krig og fattigdom. Oppgaven kommer dessuten inn på globaliseringens rolle i sammenheng med temaet.

Utdrag

Fattigdom og krig finner man over alt i verden. Men hvordan definerer vi fattigdom og krig? På FNs hjemmesider defineres fattigdom som: «Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Fattigdom begrenser også menneskers mulighet til å bestemme over eget liv og å ha en anstendig levestandard.» Krig defineres på nettstedet SNL som: «Krig, organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje.» Er det en sammenheng mellom krig og fattigdom? Kan globaliseringen ligge bak krig og fattigdom? Oppgaven vil ta for seg hva som fremmer krig og sammenhengen mellom krig og fattigdom.

Krig skaper fattigdom. Hvorfor? Jo, det ødelegger lands produksjonssystemer som igjen fører til at muligheten for eksport blir dårligere. Det ødelegger lands muligheter til å produsere varer og tjenester for eget marked. Altså varer og tjenester som skal ut til landets innbyggere. Et produksjonssystem vil si ting som skaper verdiene i et land. Mange av de fattige landenes største inntektskilde er eksporten til andre land. Ødeleggelsen av produksjonssystem rammer også arbeidslivet. Folk mister jobbene sine, og myndighetene vil få større vanskeligheter med å forsyne sin befolkning livsnødvendige varer og tjenester. Eksempler på disse livsnødvendige varene og tjenestene er mat og medisiner. Krig fører ikke bare med seg ødeleggelser på produksjonssystem, men det fører også med seg sult og sykdom. Arbeidslivet rammes ved at folk mister sine arbeidsplasser. Dette kan føre til korrupsjon eller svindel. Folk er desperate etter å tjene seg inn penger, og de tar inntekter rett i egen lomme... Kjøp tilgang for å lese mer

Krig og fattigdom - en sammenheng?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.