Lengdehopp | Organisk og mekanisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 4
  • 2
  • 390
  • PDF

Lengdehopp | Organisk og mekanisk analyse

I denne oppgaven handler det om kravsanalyse i lengdehopp, hvor jeg går innpå teknikk, styrke, bevegelighet og resultat

Innhold

Teknikk
Styrke
Krav til bevegelighet
Resultat

Utdrag

Teknikk.
I hovedsak bestemmes prestasjon i hoppøvelsene av utøverens hurtighet, spenst, styrke og hoppteknikk. For å utnytte de fysiske ressursene optimalt er det viktig arbeide systematisk med å utvikle en optimal løpsteknikk og hoppteknikk. Løps- og hoppteknikken må tilpasses hver enkelt utøveres forutsetninger.

I tilløpet for lengde hopp spiller hurtigheten en stør rolle. Foruten starten ligner teknikken her mye med sprint, men mot slutten av tilløpet bruker nesten alle lengdehoppere en mer loddrett stilling i overkroppen enn hva som er vanlig i sprint. Mot planken fører ofte en liten justering av kroppsstillingen de siste stegene til et lite fartstap.
I satsen skal satsfoten komme fra høy stilling. Det er en fordel å sette foten ned foran tyngdepunktet slik at det blir et vertikalt løft ut i lengdegropa. Svingbenet føres hurtig og godt bøyd fremfor kroppen... Kjøp tilgang for å lese mer

Lengdehopp | Organisk og mekanisk analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 25.02.2014
    Veldig god. Utfyllende