Kraft og bevegelse: Fysikk i Empire State Building

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 5
  • 13
  • 3627
  • PDF

Rapport: Kraft og bevegelse: Fysikk i Empire State Building

Denne Fysikk 1-oppgaven inneholder både tekster med figurer som forklarer kraft og bevegelse, med utgangspunkt i Empire State Building i New York.

Besvarelsen er direkte rettet mot følgende kompetansemål for Fysikk 1:
• Identifiserekontaktkreftene og gravitasjonskreftene som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons lover.
• Gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon.
• Gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart.
• bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy.

Lærers kommentar

-Dere presenterer teorien på en god og ryddig måte
- Dere har gode begrunnelser for hvorfor dere kan benytte de nevnte lovene og teoriene
- Dere har valgt å lage oppgaver med middels til høy vanskelighetsgrad hvor dere viser at dere kan kombinere lovene og teoriene, og ikke bare sette inn tall i en formel og regne ut det som står på venstre side
- Husk å forklare hvilke figurer som illustrerer hva
Karakter: 5+

Elevens kommentar

Godt:
Gjennomgående veldig gode formuleringer

Kan forbedres:
Kildeføring av Wikipedia
Tydelig forklaring av sammenheng mellom tekst og figur

Innhold

Empire State Building

Fysikk i Empire State Building
Krefter
Oppgave 1
Virkningsgrad, arbeid og effekt
Oppgave 2
Bevegelse med Konstant Akselerasjon
Oppgave 3
Energi
Mekanisk energi
Kinetisk energi
Potensiell energi
Arbeid-energi-setningen
Bevaring av mekanisk energi
Oppgave 4
Kilder

Utdrag

Fysikk i Empire State Building

I denne presentasjonen skal vi ta for oss “Fysikk i Empire State Building”. Gjennom denne oppgaven skal vi dekke deler flere kompetansemål, som er følgende:

• Identifiserekontaktkreftene og gravitasjonskreftene som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons lover.
• Gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon.
• Gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart.
• bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy... Kjøp tilgang for å lese mer

Kraft og bevegelse: Fysikk i Empire State Building

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.