Konflikter i et flerkulturelt samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Psykologi 2
  • 4
  • 4
  • 1604
  • PDF

Konflikter i et flerkulturelt samfunn

Det her er en oppgave i Psykologi 2 om konflikter i et flerkulturelt samfunn. Problemstillingen som besvares i oppgaven lyder som følger: "Hvordan konflikter kan oppstå og løses i et flerkulturelt samfunn?" Til og starte med finner du en redegjørelse for de ulike konfliktformene. Dernest forsøker oppgaven å besvare problemstillingen ved å diskutere ulike årsaker og løsninger til problematikken som tas opp.

Utdrag

Problemstilling: Hvordan konflikter kan oppstå og løses i et flerkulturelt samfunn?

I denne teksten skal jeg skrive om hvordan konflikter kan oppstå og løses i et flerkulturelt samfunn. En konflikt er uenighet og uoverensstemmelser som har en viss utstrekning i tid. Dette utvikler seg til en konflikt. Konflikter defineres som en mellommenneskelig uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller grupper som utvikler seg til et sterk motsetningsforhold. Konflikter er ofte et resultat av ulike interesser, verdier, handlinger eller holdninger. (Gjøsund & Huseby, 2011)

Du vil oppleve ulike konflikter i ulike sammenhenger, ulike samfunn og ulike grupper. Det finnes også forskjellig former for konflikter, Konfliktformene er:

• Relasjonskonflikter
• Verdikonflikter
• Interessekonflikter
• Sakskonflikter

Relasjonskonflikter er personlige konflikter og er de som er de vanligste mellommenneskelige konfliktene. Slike konflikter oppstår når konfliktene har noe med identitet og personlighet der for eksempel to personer ikke klarer å stole helt på hverandre og må da kjempe om å ha lederrollen (Gjøsund & Huseby, 2011).

Verdikonflikter er nå en konflikt oppstår etter at to eller flere personer har forskjellige meninger, holdninger, kultur eller etikk som gjør til at det oppstår er konflikt. Du har mange eksempler på en verdikonflikt, det kan for eksempel være at folk har forskjellig mening om oljeboringen i nord – sjøen. Der noen har meninger om å redde fisken på grunn av at det er en viktig inntekt for Norge og en ressurs for enkeltpersoner. Andre mener at oljen er viktigere å ser ikke saken fra de andres synspunkt. En typisk konflikt man finner i Norge kan være dette med å gå med hijab. Mange mener at de med annen kultur ikke kan komme til Norge og mene at de skal få gå med hva de vil. Nordmenn synes det blir rart at du ikke kan se annet enn øynene til den damen du kjøper ting til på butikken, mens de som kommer til Norge fra muslimske land har en religion og kultur som sier at de må bruke det spesielle klesplagget (Gjøsund & Huseby, 2011).

Interessekonflikter er type konflikter som oppstår når to parter har forskjellige interesser eller behov. De to partene sliter med å bestemme hvem sitt behov som skal prioriteres først... Kjøp tilgang for å lese mer

Konflikter i et flerkulturelt samfunn

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.