Konflikter om Fattigdom - Muntlig Eksamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 4
  • 1650
  • PDF

Konflikter om Fattigdom - Muntlig Eksamen

Oppgaven inneholder manuset til muntlig eksamen i samfunnsfag, våren 2011.

Oppgaven som ble gitt, var å lage en framføring om et gitt tema, og tema som ble gitt var: Konflikt.
Ut i fra oppgaven, så var det veldig fritt fram, og jeg valgte å gå i retning fattigdom.

Lærers kommentar

Kommentar fra sensor blir jo personlig i dette tilfelle, da spørsmål etter framføring er essensielle med tanke på karaktersettingen. Så fagstoffet var det ingenting å trekke på, viste at jeg kunne reflektere og drøfte fra flere sider, og hun fant generelt sett lite annet å pirke borti, derav karakteren 6

Elevens kommentar

Mye godt, lite dårlig

Utdrag

"Hvis man nevner ordet konflikt i et samfunn, vil krig ofte assosieres med dette ordet, men en konflikt trenger ikke å være en utøvelse av fysisk vold, det kan faktisk være en konflikt som handler om hvem som skal få det siste kakestykket mellom søster og bror.

Konflikt kan beskrives som en strid, en kollisjon eller er sammenstøt mellom én eller flere personer sine verdier, sine interesser og at disse personene har motstridende oppfatninger av virkeligheten. Jeg skal nå snakke litt om konflikter generelt for så å drøfte noen konflikter rundt fattigdom."... Kjøp tilgang for å lese mer

Konflikter om Fattigdom - Muntlig Eksamen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.