Konflikten mellom Boko Haram og myndighetene i Nigeria

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Konflikten mellom Boko Haram og myndighetene i Nigeria

Denne oppgaven handler om konflikten mellom terrorgruppen Boko Haram og myndighetene i Nigeria. Oppgaven redegjør for årsaker til og utviklingen av konflikten. I tillegg drøftes ulike aktørers rolle i konflikten, som nabolandene Kamerun, Tsjad og Niger, FN og UNICEF. Avsluttende kommer dessuten teksten inn på mulige løsninger på konflikten.

Utdrag

Nigeria er en republikk i Vest-Afrika, som grenser til Kamerun, Tsjad og Niger. Det bor nærmere 177, 5 millioner mennesker i landet. Hovedstaden er Abuja. Boko Haram er en islamistisk terrorgruppe etablert i 2002, med hovedsete nord i Nigeria. Mohammed Yusuf var den første lederen ved opprettelsen av gruppen. Han var leder til han døde i 2009. Et år senere tok den tidligere nestlederen Abubakar Shekau over som leder av organisasjonen. I denne oppgaven vil jeg ta for meg konflikten mellom nigerianske myndigheter og Boko Haram, som herjer og terroriserer i landet. Jeg vil redegjøre for årsaker til og utviklingen av konflikten. Jeg vil også drøfte ulike aktørers rolle i konflikten, og komme inn på mulige løsninger på konflikten.

I Nigeria er det to dominerende religioner, kristendom og islam. Mens kristendommen er utbredt i sør, er islam dominerende i nord. Som en konsekvens av store religiøse konflikter, vokste terrorgruppen Boko Haram fram. I 1999 og 2000 ble de religiøse konfliktene i Nigeria svært alvorlige og spente. Dette fordi flere delstater i landet valgte å innføre sharia som deres lovgrunnlag. Sharia er betegnelsen på det tradisjonelle islamske lovverket. Det finnes imidlertid ikke noe konkret og nedskrevet som utgjør sharia. Det er lærde muslimer som analyserer tekstene i Koranen og Hadith, og danner seg derved en tolkning av hva som er rett og galt i forhold til sharia. Disse vedtakene om islamsk lovgivning skapte store reaksjoner og konflikter, som førte til at myndighetene i Nigeria valgte å forby sharia-lovene i februar 2000. Til tross for forbudet mot bruk av sharia, fortsatte imidlertid enkelte stater å utøve denne islamske lovgivningen. Dette førte til stor uro og et økende antall voldelige kamper og opptøyer.

Lenger tilbake i historien var Nigeria en britisk koloni. Vestlig kolonialisme av Afrika hadde sitt høydepunkt i årene mellom 1870 og fram til første verdenskrig brøt ut i 1914. Storbritannia var en av de største kolonimaktene, og tok kontroll over blant annet Nigeria i 1903. Det britiske styret svekket muslimenes plass i Nigeria. Dette fordi Storbritannia var påvirket av sine kristne røtter. I den perioden Nigeria var en koloni under britene, ble Nord-Nigeria, hvor islam var dominerende, svært mye fattigere enn Sør-Nigeria, der de kristne var i flertall. Dette er fortsatt tilfellet i Nigeria. Faktisk lever hele 72 % av innbyggerne i nord-Nigeria under fattigdomsgrensen. Av innbyggerne i sør-Nigeria, er det imidlertid kun 27 % som lever under denne grensen.

Den islamistiske terrorgruppen Boko Haram har vokst fram som en konsekvens av misnøyen og urettferdigheten i Nigeria. Navnet Boko Haram, kan oversettes til ”Vestlig utdanning er synd”. Islamistgruppen er motstandere av innflytelse fra vesten, modernisering og sekularisering. Målet Boko Haram strekker seg etter, er å innføre et strengt muslimsk kalifat, hvor sharia er lovgrunnlaget. Terrorgruppen forsøker å oppnå målet ved bruk av vold, terror og annen brutalitet. Noe av grunnen til valget av denne forferdelige framgangsmåten, er faktisk å framprovosere voldelige reaksjoner fra de nigerianske myndighetene. Dette for at sivilbefolkningens misnøye da vil kunne øke i omfang i forhold til myndighetene, og derved få økt sympati og støtte selv.

Utviklingen til Boko Haram
Boko Haram sin utvikling kan deles inn i tre faser. Den første fasen brer seg fra opprettelsen av terrorgruppen i 2002, til et vendepunkt i gruppens utøvelse i 2009, da gruppen ble mer brutale. Det er flere faktorer som spilte inn under framveksten av Boko Haram. Både sosioøkonomiske og religiøse årsaker har hatt stor betydning. Helt i begynnelsen ble den islamistiske gruppen sett på som en sosial samfunns bevegelse, der unge menn fant mening og fikk makt, penger og våpen. Dette var unge menn som tidligere hadde levd et liv preget av arbeidsledighet og fattigdom. Selv om Nigeria som stat har hatt en god økonomi de siste tiårene, har fattigdommen økt blant gjennomsnittsborgerne... Kjøp tilgang for å lese mer

Konflikten mellom Boko Haram og myndighetene i Nigeria

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Konflikten mellom Boko Haram og myndighetene i Nigeria, har også lastet ned