Kondensasjon: Syntese og rensing av acetylsalisylsyre | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 5
  • 9
  • 1823
  • PDF

Kondensasjon: Syntese og rensing av acetylsalisylsyre | Rapport

Dette er en rapport som tar for seg forsøk 6.5 i læreboken Aqua kjemi 2. Hensikten med dette forsøket var å syntetisere acetylsalisylsyre ved en kondensasjonsreaksjon mellom salisylsyre og eddiksyreanhydrid, for deretter å rense stoffet ved hjelp av omkrystallisering. Rapporten inneholder teori, framgangsmåte, utstyr, resultater med bilder og tabellverdier, diskusjon og et vedlegg med utregning for synteseutbyttet.

Utdrag

Hensikt
Hensikten med dette forsøket er å syntetisere acetylsalisylsyre ved en kondensasjonsreaksjon mellom salisylsyre og eddiksyreanhydrid, for deretter rense stoffet ved hjelp av omkrystallisering.

Teori
Organisk syntese innebærer ulike prosesser som syntetiserer en organisk forbindelse ved bruk av andre organiske forbindelser som råstoff. Acetylsalisylsyre, også kjent som legemiddelet Aspirin, virker smertestillende, febernedsettende og har bakteriedrepende egenskaper. Acetylsalisylsyre fremstilles fra basestoffet salisylsyre som er lite vannløselig. Derfor omdanner vi stoffet til en mer vannløselig form av salisylsyre, nemlig acetylsalisylsyre.

Gjennom en kondensasjonsreaksjon mellom salisylsyre og eddiksyreanhydrid kan man syntetisere acetylsalisylsyre (reaksjonslikning 1). I reaksjonen blir salisylsyre og eddiksyreanhydrid «slått sammen» til et større molekyl, acetylsalisylsyre, mens eddiksyre blir spaltet av som et biprodukt.

...

Som katalysator brukes svovelsyre, som virker ved å senke aktiveringsenergien. Samtidig har svovelsyren en vanntiltrekkende egenskap. Dette vil ifølge La Châteliers prinsipp skyve likevekten mot høyre. I forsøket blir det tilsatt vann som gjør at eddiksyreanhydridet hydrolyserer, altså det motsatte av en kondensasjonsreaksjon. Etter å ha reagert med salisylsyre vil overskuddet av eddiksyreanhydrid omdannes til et svært lettløselig stoff i vann, nemlig eddiksyre. Dette er viktig til neste steg hvor stoffet skal renses.

For å få et så rent stoff som mulig, brukes en seperasjonsmetode kalt omkrystallisering. Omkrystalliseringen renser stoffet på bekostning av utbyttet fra reaksjonen, hvilket fører til at en del av produktet går tapt. For at en omkrystallisering skal kunne gjennomføres må det faste stoffet være godt løselig i varmt løsningsmiddel, men minst mulig løselig i kaldt løsningsmiddel. Forurensingen skal enten være fullstendig løselig i både varmt- og kaldt løsningsmiddel eller uløselig i begge»... Kjøp tilgang for å lese mer

Kondensasjon: Syntese og rensing av acetylsalisylsyre | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.