Kompetanseutvikling i Norwegian | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kompetanseutvikling i Norwegian | Caserapport

Dette er en caserapport som handler om hvordan flyselskapet Norwegian kan ansette de mest kompetente medarbeiderne, for så samtidig å utvikle seg ved bruk av kompetanseutvikling.

Rapporten tar for seg forskjellige ordninger for planmessig en kompetanseutvikling, som for eksempel lærlingeordninger, mentorordninger, coaching osv. For de forskjellige ordningene blir det beskrevet hvordan de kan implementeres i flyselskapet Norwegian.

Utdrag

Mentorordning kan være en løsning som flyselskapet kan bruke. Mentorordningen går ut på at en veileder med lang erfaring og med god kunnskap i oppgave skal ta av seg en yngre og mindre erfaren arbeidstaker. Hovedoppgavene til en mentor er å gi råd og veiledning – gi både positive og negative tilbakemeldinger og hjelpe han/hun med å videreutvikle kunnskapene. Fordelen for Norwegian ved å benytte seg av mentorordningen er at arbeidstakeren kommer raskere på innsiden av bedriften.

Lærlingordning er et samarbeid mellom skolemyndigheter og selskapet. Lærlingene går i gjennom utdanningen sin på universitet eller høgskolen som består teori og praksis i en bedrift. En mulighet for Norwegian kan... Kjøp tilgang for å lese mer

Kompetanseutvikling i Norwegian | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.