Kommunikasjonstrategier for Polarbröd AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 11
 • 2631
 • PDF

SWOT-analyse, Situasjonsanalyse: Kommunikasjonstrategier for Polarbröd AS

Dokumentet inneholder en solid besvarelse på en oppgave om kommunikasjonstrategier for selskapet Polarbröd.

Oppdraget var å utforme en alternativ markedsplan for Polarbröd AB. Oppgaven er en øvelsesoppgave på en eventuell eksamen, laget av faglærer på videregående skole.

Stikkord i oppgaven; merkevare og merkeverdi, pris-, distribusjon- og vekststrategier

Lærers kommentar

Jeg fikk karakteren 6- på grunnlag av dette. Det var en litt vag tilbakemelding og det er uklart hvorfor jeg fikk trekk i karakteren. Lærerens kommentar var svært positivt og jeg hadde i stor grad oppfylt alle kompetansemål innenfor tema.

Elevens kommentar

Er noe manglende stoff her og der, men ellers en god oppgave.

Innhold

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
Merkevare
Merkeposisjonering hos Polarbrød AS
Hvordan kan vi bruke pris?
Hvordan kan vi bruke distribusjon?
Hvordan kan vi bruke markedskommunikasjon?
Vekststrategi for Polarbrød
Markedsundersøkelse
Kildelister

Utdrag

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
For at vi skal kunne vurdere hvilke strategier og mål bedriften skal ha i kommende tid, er det nødvendig å analysere situasjonen bedriften er i per dags dato. Gjennom en grundig analyse skal vi med erfaring se hva som er bedriftens styrker og svakheter. Dette kaller vi de de interne arbeidsbetingelsene. Samtidig må vi se på konkurrentenes styrker og svakheter, samt andre eksterne arbeidsbetingelser. Hvilke muligheter har vi i markedet, og hvilke trusler kan vi eventuelt møte på?

SWOT/SOFT-analyse av Polarbrød AS
Interne Styrker Svakheter
- Innovasjon/produktforbedring
- En god og gjenkjennelig merkevare
- Profesjonell administrasjon
- Lange tradisjoner
- God økonomi
- Høy pris
- Lange tradisjoner
- 3 fabrikkinstallasjoner
- Markedsleder
- Varierte produkter
- Liten transportdistanse - Høy pris
- Høye kostnader
- Lite marked
- Kun samarbeid med dagligvare butikker
- Omstilling fra hånd- til maskinproduksjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjonstrategier for Polarbröd AS

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 09.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  beste oppgaven jeg har lastet ned
 • 04.02.2014
  Denne her var til stor hjelp.
 • 16.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bv mh,bkjlk kn.ljn klnj
 • 17.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Eeeeeelsker denne! :)