Kommunikasjon og konflikter mellom mennesker

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 7
  • 2833
  • PDF

Kommunikasjon og konflikter mellom mennesker

Denne oppgaven svarer på følgende: Hva er årsakene til at kommunikasjonen mellom mennesker av og til er konfliktskapende, og andre ganger er konfliktløsende? Konflikter oppstår og blir løst daglig. Vi mennesker har tilpasset oss hverandre og dannet felles normer og regler. Vi blir mer like og konforme i vår atferd og dermed unngår konflikter.
I oppgaven blir det brukt relevante fagtermer, teorier og modeller, og flere gode analyser og drøftinger.

Utdrag

Konflikter oppstår og blir løst daglig. Vi mennesker har tilpasset oss hverandre og dannet felles normer og regler. Vi blir mer like og konforme i vår atferd og dermed unngår konflikter. Samtidig som vi har lyst å passe inn med hverandre, har vi også egne behov og trang til å være selvstendige. For at disse behovene skal bli tilfredsstilt oppstår det ofte konflikter. I denne teksten skal jeg snakke om hva kommunikasjon generelt er og hvordan den kan skape konflikter og hvordan den også kan løse konflikter.

Til å starte med må vi være klar hva det menes med å kommunisere. Å definere kommunikasjon kan være avansert, men den generelle ideen er at en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en mottaker som viser forståelse for hva som ble sendt. Med denne beskrivelsen blir det åpenbart at kommunikasjon trenger et fellesskap, en sender og mottaker. Når man kommuniserer blir det tatt i bruk alt fra tonefall og ord til ikke-verbale koder som kroppsspråk. Mange koder og tegn blir sendt ut som mottakeren tolker for å forstå budskapet.

Et eksempel på kommunikasjon er at du leser denne teksten jeg har skrevet. Jeg er senderen og du er mottakeren. Et budskap blir sendt som du tar imot og tolker. Dette eksempelet bruker et verbalspråkelig kode, det norske språket, men mangler det ikke-verbale og senderens tonefall. Hvordan senderen snakker, kroppsspråket deres og øyenkontakt er informasjon som... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon og konflikter mellom mennesker

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.