Kommunikasjon om kulturmøter | Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1683
  • PDF

Kommunikasjon om kulturmøter | Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2016

Dette er en eksamensbesvarelse i Kommunikasjon og kultur 3 fra våren 2016. Besvarelsen omhandler kommunikasjon om kulturmøter. I oppgaven drøftes et utsagn fra Edward T. Hall: ”En av de mest effektive måtene å lære seg selv å kjenne på, er ved å ta andres kultur på alvor. Det tvinger deg til å bli oppmerksom på de detaljene i livet som skiller dem fra deg.” I tillegg tar den for seg tekstene ”Walid al-Kubaisis ti bud for innvandrere”, ”Utenfor døra” og ”Kineserne kopierer andres suksess”, og peker på konkrete eksempler på kulturmøter, kultursyn og verdier som kommer til uttrykk i tekstene.

Utdrag

Hverdagen til de fleste nordmenn preges i større og større grad av kulturmøter, altså hvor to eller flere kulturer møtes. Utviklingen av det flerkulturelle Norge gjør at man har mange ulike kulturelle identiteter, utviklingen fører også til at vi opplever kulturmøter hver dag. Kulturavstanden i kulturmøtene i dagliglivet vil være mindre enn avstanden mellom kulturene når man er på reise. Når man møter andre kulturer kan det tenkes at man opplever et kultursjokk eller en kulturkollisjon. Edward T. Hall kom med utsagnet: ”En av de mest effektive måtene å lære seg selv å kjenne på, er ved å ta andres kultur på alvor. Det tvinger deg til å bli oppmerksom på de detaljene i livet som skiller dem fra deg.” (Eksamenshefte), dette utsagnet vil jeg drøfte rundt i denne oppgaven. Oppgaven vil også ta for seg tekstene fra forberedelsedelen, ”Walid al-Kubaisis ti bud for innvandrere”, ”Utenfor døra” og ”Kineserne kopierer andres suksess”, og peke på konkrete eksempler på kulturmøter, kultursyn og verdier som kommer til uttrykk i tekstene.

Utsagnet til Hall, som tidligere ble nevnt, baserer seg på at dersom man møter andre kulturer med et kulturrelativistisk syn vil man ikke bare forstå den møtende kulturen men også utvikle seg selv, og lære seg bedre å kjenne. Dersom man har et kulturrelativistisk syn på møtende kulturer prøver man å forstå deres kultur på deres premisser, man ønsker ikke å se ned på den møtende kulturen (kulturrelativisme og etnosentrisme, ndla.no)... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon om kulturmøter | Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kommunikasjon om kulturmøter | Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2016, har også lastet ned