Kommunikasjon og kultur: Kirken som kulturbærer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 5
  • 5
  • 1930
  • PDF

Artikkel: Kommunikasjon og kultur: Kirken som kulturbærer

I denne oppgaven i faget Kommunikasjon og kultur, drøftes kirkens rolle i Norge, og hvilken innflytelse den luthersk-evangeliske kirken har for den norske kulturen. Teksten presenterer hvilken folle religionen har i Norge og kirken som en kulturbærer.

Kirken i Norge virker å miste innflytelse og makt. Hører religion og kultur sammen. Oppgaven inneholder hvilke faktorer som påvirker den norske kulturen, og hvorvidt den luthersk-evangeliske kirken har medvirket kulturen vår. Den tar også for seg hvilke andre faktorer som spiller inn, og former vår kultur.

Lærers kommentar

Veldig bra. Gode refleksjoner.

Utdrag

Kultur i endring
Hvilke faktorer påvirker den norske kulturen?
En definisjon på kultur er ifølge Wikipedia det fellesskap som «består av fem deler: Holdninger, sedvaner, ferdigheter, kunnskaper og ting.»

Kulturarv kan defineres som summen av materielle og immaterielle kulturelle ting og skikker– for eksempel gjenstander og normer - som innenfor en kultur eller gruppe er spesielt etablert, identifisert, merket, målt og behandlet som bare «kulturarv» Denne definisjonen avgrenser begrepet kulturarv til det vi i dagligtalen mener med «kulturarv». ... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon og kultur: Kirken som kulturbærer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.