Kolonitid i Nigeria

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 4
  • 1292
  • PDF

Sammendrag: Kolonitid i Nigeria

Oppgaven tar for seg Nigeria før, under og etter tiden som britisk koloni. I tillegg drøftes saken fra de to sidene - britene som kolonimakt og Nigeria som koloni. Forsøker å svare på spørsmålet:

Hvorfor valgte britene å kolonisere Nigeria, og hvilke konsekvenser fikk landet av koloniseringen?

Utdrag

Koloniseringen av Nigeria
En koloni er en bosetning grunnlagt utenfor en stats grenser, av utvandrere fra staten selv. Kolonier ble styrt enten som en del av den opprinnelige staten, eller som en fungerende selvstyrt politisk enhet. Fra 1880-årene eksploderte interessen for nye landområder, og dette satte i gang en verdensomspennende tidspresset konkurranse om kolonier.

Dette var inntoget til imperialismen, en politikk som kort omhandler at en stat underlegger seg andre samfunn, både politisk, kulturelt, økonomisk, militært og samfunnsmessig. Begrepet kom først i bruk hos stormakten Storbritannia i 1885... Kjøp tilgang for å lese mer

Kolonitid i Nigeria

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.