Historie Innlevering: Kolonitid og opplysningstid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 5
  • 1961
  • PDF

Oppgaver fra læreboka, Sammendrag: Historie Innlevering: Kolonitid og opplysningstid

Innleveringsoppgaver i historie med om kolonitid, kulturmøter, enevelde og opplysningstid.

Oppgavene svarer utfyllende om blant annet Europas kolonisering av Afrika og Amerika, maktforsyvningen i Europa og opplysningstiden.

Innhold

Kolonitid – kulturmøter – enevelde og opplysningstid

Oppgave 1

Konsekvenser av europeernes handel/kontakt/kolonisering

Oppgave 2

Hvorfor kunne Ludvig 14. si: «Staten det er jeg»? Gjør rede for maktgrunnlaget til
eneveldet og forholdet mellom de ulike samfunnsgruppene.

Oppgave 3

Vurder fordeler og ulemper ved en eneveldig styreform sammenlignet med
middelalderens føydalisme.

Oppgave 4

Hvorfor er maktkamp, hegemoni, religion og økonomi begreper som kan knyttes til
kriger i denne tida?

Oppgave 5.

Beskriv og forklar maktforskyvingen fra sør til nord i Europa på 1600- og 1700-
tallet.
Oppgave 7.

Hvorfor fikk opplysningstidas ideer først innpass i engelsk styreform?

Utdrag

Oppgave 1
Konsekvenser av europeernes handel/kontakt/kolonisering


Før 1400-tallet hadde italienske og arabiske kjøpmenn dominert farvannene. Utover 1400-taller begynte handelsfolk fra Spania og Portugal å ta opp konkurranse, dette krevde store ressurser. I 1415 erobret Portugiserne den havnebyen Ceuta. Byen ligger nord i Afrika, og målet der var å ta over gull -og slavehandel. Selv om hovedmålet var å ta over gull og slavehandel, var også et viktig mål det å drive misjon for kristendommen. Portugiserne jobbet seg senere lenger og lenger sør nedover Afrika, og etter hvert ble det drevet handel i store deler av de vestafrikanske landene.


Middelshavsbyene investerte i luksusvarer fra hele verden, og dette ga grunnlaget for den utrolig raske veksten i England, Tyskland, Frankrike og Skandinavia. Tyske byer slo seg sammen og dannet et forbund kalt Hansaforbundet, dette førte til at handelen fikk en oppsving. Senere, mellom 1350 og 1450 ble f.eks Bergen og London også viktige handelsbyer, dette hadde svært positive konsekvenser for den Norske veksten... Kjøp tilgang for å lese mer

Historie Innlevering: Kolonitid og opplysningstid

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Historie Innlevering: Kolonitid og opplysningstid, har også lastet ned