Kokos Milkshake fra TINE | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 20
  • 5979
  • PDF

Kokos Milkshake fra TINE | Caserapport

Dette er en caserapport i Markedsføring og ledelse 1 vedrørende presentasjonen av et nytt produkt for bedriften TINE, nemlig Kokos Milkshake. I rapporten finner du en situasjonsanalyse, en analyse av målgruppen og en markedsundersøkelse. I tillegg redegjøres det blant annet for selve produktet, prisvalg, distribusjon, kommunikasjon og salgsprosessen. Avsluttende kommer dessuten oppgaven inn på organisasjonskulturen i TINE.

Utdrag

Denne oppgaven går ut på at vi skal presentere et nytt produkt/produktfornyelse som forhåpentligvis skal bli en økonomisk suksess for bedriften. Denne såkalt casen oppgaven er et arbeidsnotat som muligens presenteres til «styret», om hvordan bedriften skal komme i gang med det nye produktet/produktendringen.

Litt om Tine
Tine er et av de mest fremragende, norske merkeleverandører som per dags dato leverer produkter over hele landet. Produktet deres er lett å få øye på når man handler i dagligvarekjeder. Bedriften er et samvirke (SA), som er en type organisasjonsform for økonomisk virksomhet. Dette vil si at de som driver produksjonen, sikrer seg avsetning for sine produkter.

...

Intro
Vi vil gjerne jobbe med en ny smak «Kokos Milkshake» innenfor merkevaren Tine Milkshakes. Gjennom årene har det kun vært tre Milkshake smaker, med unntak av en kortvarig utgivelse av Milkshake med Karamellsmak. TINE Milkshake er melkebasert drikk, som er god, tyktflytende, skummende og søt. Vi kom frem til dette produktet, siden vi gjerne ville komme med en sesongbasert ide, med tanke på sommeren, da det ofte er mange som vil ha en forfriskende drikk med et tropisk hint. Grunnen til dette valget, skyldes ofte regelmessige vanskeligheter for helt nye produkter å tilpasse seg markedet, siden avsetningen av slike varer ofte varierer gjennom sesongene. Vi har derfor valgt å komme med en fornyelse av et allerede eksisterende produkt. TINE Milkshake består av lett Tinemelk blandet med kokosiskrem, der det benyttes sunt, økologisk og uraffinert kokossukker med karamellaktig smak.

Situasjonsanalyse av Tine
Når organisasjonen skal lage en markedsplan, begynner den som regel med situasjonsanalysen. Vi forutsetter at forretningsideen og overordnede mål og strategier er gitt. Flere personer i bedriften vil diskutere det som mest sannsynlig kommer til å påvirke bedriften i fremtiden, og som vil bidra til om resultatet blir godt eller dårlig. Denne såkalte analysen er en gjennomgåelse av bedriftens arbeidsbetingelser, som vi skiller mellom intern,- og ekstern arbeidsbetingelser. Disse arbeidsbetingelsene er alle mulige forhold, som kan påvirke bedriften. Av situasjonsanalyse, prøver man som oftest å finne ut hvilke svake og sterke sider bedriften har, og hvilke muligheter og trusler den har og står overfor. Hensikten med situasjonsanalysen er å ha godt grunnlag til å fastsette mål og strategier for markedsføringen i et bestemt tidsperiode i fremtiden. Her skal jeg beskrive arbeidsbetingelsene, hovedsakelig de eksterne, og konkludere med en SWOT analyse.

De interne arbeidsbetingelsene:
Som sagt er de interne arbeidsbetingelsene forhold som skjer innenfor bedrifter, og kan kontrolleres. Personlig føler jeg at de viktigste faktorene her er :
-Personalet og ledelsen
-Konkurransemidlene
-Økonomien

Beskrivelse av de interne arbeidsbetingelsene til Tine Milkshake og TINE

Personalet og ledelsen:
TINE Milkshake er et av de mest undervurderte merkevarene til TINE. Bedriften har per dags dato rundt 5500 ansatte. Tine er et SA, som står for samvirke, noe som vil si at ledelsen består av de som holder i gang og drar nytte av virksomheten. Samlet sett, utgjør denne delen over 12 000 såkalte ledere og eiere. Som et land, har også bedriften et spesielt styresett som kan kalles for demokrati. Dette gir mulighet for arbeiderer og eiere, som sammen kan få påvirke arbeidsforhold og bestemt ledelsen. På grunn av dette, har Tine et meget godt kvalifisert ledelse.

...

Produkt:
a) Produktet skal ha Tine Milkshake sin tradisjonelle design, en fin liten kopp som innehar 220ml meget god milkshake i seg. Her ser dere en liten skisse på hvordan designen kommer til å være, som dere ser prøver vi å holde det så tradisjonelt som overhode mulig, dette fordi forbrukere av de tidligere Tine Milkshakesene skal se på det nye produktet som et godt produkt på grunn av at deres tidligere kjennskap og vurdering av f.eks. Tines sjokolademilkshake. Koppen er av plast, og lokket er meget enkelt å ta av, når lokket går av skal man kunne kjenne en deilig forfriskende kokosduft strømme mot ansiktet, og etter den første slurken skal du kjenne at dette produktet er en strålende introduksjon til markedet.

...

Pris:
a) Vi kan ta flere veier når det kommer prissetting av produktet vårt. Det finnes flere metoder for prissetting. Vi har kostnads basert, etterspørselsbasert, konkurransebasert, dynamisk, og psykologisk prissetting. Det vi har kommet i felles enighet om er å gå den passive prissettingen, altså konkurransebasert prissetting. Denne metoden går ut på at vi baserer prisene våre med hensyn til konkurrentene våre, for eksempel Biola og deres milkshakes. Dette vil være et greit valg fordi i en bransje med homogene produkter vil det ikke være så lønnsomt å velge noe annet. Men det finnes selvfølgelig flere veier å ta, dette var kun et alternativ.

...

Distribusjon:
Først og fremst er definisjonen på Distribusjon; er alle aktiviteter produktet går gjennom fra produsent til sluttbruker, her har vi blant annet transport, lagring, lokalisering og risikoovertakelse som hovedbrikker. Som de aller fleste produktene våre vil vi benytte indirekte distribusjon. Dette innebærer at vi har flere mellomledd fra vår produkt til sluttbrukeren. En av grunnene til dette er fordi vi ikke har et sterkt behov for å ha direkte kontakt med kundene våre, et annet er fordi produktene våre ikke hadde nådd frem godt nok dersom vi på egen hånd skulle distribuert direkte til alle våre kunder.

...

Hvordan kommuniserer TINE Kokosmilkshake?
I denne oppgaven skal jeg presentere hvordan TINE Kokosmilkshake bør kommunisere ved hjelp av kommunikasjonsdelen, og hvilke former de kan bruke. Markedskommunikasjon er et tiltak som iverksettes av en identifiserbar avsender(TINE), for å promotere og prøve å påvirke en gruppe av mottakere i den hensikt å øke bedriftens avsetning av TINE kokosmilkshake. Denne oppgaven er delt i to deler:
-Presentere hvordan TINE Milkshake skal markeds kommunisere, ifølge kommunikasjonsmodellen.
-Hvilke former for markedskommunikasjon TINE Milkshake kan bruke.

...

Salg:

Dersom jeg er selger hos TINE og har som oppgave å promotere produktet vårt på best mulig måte slik at avsetningen av TINE kokosmilkshaken blir størst mulig, vil jeg ta utgangspunkt i salgsprosessen:

Planlegging:
Målgruppen vår akkurat her, er elever og lærere på Lambertseter skole. Kundene bør behandles. Selgertypen som vi tenker å bruke er den kundeorienterte selgeren, der vi har gjennom våre undersøkelser kommet frem til behovet kundene har.

...

Organisering:
TINE har en divisjonsorganisasjon. Dette skyldes av at bedriften er stor, og krevet at den har utsalg, kontorer og fabrikker på forskjellige steder. En slik divisjonsorganisasjon gir mer makt og frihet til lokale enheter når det gjelder drift og salg, men hovedkontoret(Lakkegata 23, Oslo) beholder kontrollen over strategier og bedriftspolitiske spørsmål. Den er ofte delt opp i flere enheter. F.eks. har de markedsføringsavdeling, innovasjonsavdeling, administrasjonsavdeling og forskningsavdeling.

Organisasjonskultur:
Hva kjennetegner organisasjonskulturen i TINE?
TINE og TINE Milkshake har en veldig god organisasjonskultur. I 2014 hadde organisasjonen en sykefravær-prosent på 6.8%. Dette er også samme tall fra 2006, og nasjonalt sett er dette svært gunstige tall. Tine har et demokratisk styresett når det gjelder valg, f.eks. av nytt styre. Og dersom TINE er et samvirke, betyr det at det er veldig mange som får lov til å være med å bestemme. Et samvirke betyr at det er de som driver produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den. Derfor er det arbeiderne og leverandørene(bøndene), som bestemmer de viktigste valgene i TINE. Dette gjør at alle for lov til å være med å bestemme. Dette har også ført til at TINE har veldig gode ledere... Kjøp tilgang for å lese mer

Kokos Milkshake fra TINE | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.