Knebøy med stang | Organisk og mekanisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 13
  • 2902
  • PDF

Knebøy med stang | Organisk og mekanisk analyse

Dette er en organisk og mekanisk analyse av treningsøvelsen knebøy med stang. Her finner du bakgrunnsinformasjon om øvelsen med forklaring av hele teknikken under øvelsen. Den organiske analysen beskriver de forskjellige fasene under løftet, og gir en oversikt over de viktigste musklene som blir brukt. I den mekaniske analysen kan du finne informasjoner om bevegelsesprinsippene og de mekaniske forhold som er til stede under utførelsen av knebøy.

Innhold

Innledning
- Forklaring av teknikk
- Hvordan ta en knebøy
- Hva er en mekanisk og organisk analyse?
Organisk analyse
- Den eksentriske fasen
- Den konsentriske fasen
- Sentrale ledd og støttemuskler
Mekanisk analyse
- Bevegelsesprinsippene som tas i bruk i en knebøy
- Mekaniske forhold som tas i bruk i en knebøy
Avslutning
Kildeliste

Utdrag

Innledning
Jeg har fått i oppgave å lage en mekanisk og organisk analyse av en bevegelse. Min fordypningsidrett er langdistanseløp, og da ville det gjerne vært naturlig å velge løpesteget som tema. Istedenfor har jeg valgt å analysere en treningsøvelse, som er veldig relevant når det kommer til å trene seg opp til å bli en god løper. Øvelsen jeg har valgt å analysere er knebøy med stang.
Jeg valgte knebøy fordi dette er favoritt-styrkeøvelsen min, og synes derfor det var interessant å gå ordentlig i dybden. Det går an å trene knebøy på forskjellige måter, for eksempel med lett motstand og mange repetisjoner eller med stor motstand og få repetisjoner. I min analyse vil jeg ta utgangspunkt i tungt løft av knebøy (ca. 80-90% av 1RM).

Innledningsvis vil jeg skive litt om teknikken, deretter vil jeg forklare hva mekanisk og organisk analyse er.
I analysen skal jeg beskrive hvilke organiske og mekaniske forhold som tas i bruk i de ulike fasene, samt som jeg skal innom de ulike bevegelsesprinsippene som bli tatt i bruk i øvelsen.

---

Knebøy er en av de viktigste øvelsene en kan finne for å trene muskulaturen i beina. Spesielt fremsiden av lårene. Når en trener knebøy aktiveres mange av største muskelgruppene i kroppen, noe som gjør at denne øvelsen er ekstremt effektiv.
Det er viktig å ha riktig teknikk når en utfører knebøy, hvis ikke er det fare for å få skader i for eksempel ryggen. Når en trener knebøy blir en også sterkere i mage og ryggmuskler. Øvelsen knebøy blir brukt av de fleste idrettsutøvere som en baseøvelse for å få eksplosiv eller maksimal muskelstyrke.
Enkelt forklart så utføres en knebøy ved at en setter seg ned til 90 graders stilling i kneleddet, og deretter presser seg opp til en stående stilling i én bevegelse. (Gjerset m.fl, 2013, s. 472) Det er viktig å ha en rett og stabil rygg og knærne over tærne. En burde passe på å ikke gå for mye utover eller innover med knærne. Om en gjør det, fører til at man får en svikt, noe som igjen fører til at øvelsen ikke vil bli utført riktig, og da kan man få skader.

Hvordan ta en knebøy
1) Først må en plassere vektstangen i et knebøystativ, deretter legge på en belastning som er tilpasset deg/den som skal ta knebøy.
2) Gå under og plasser stanga bak på skuldrene, rett nedenfor C7. (Dette er ikke på nakken, men på en nakkevirvel som en kan se tydelig stikker ut.) Prøv å få vri armene litt, slik at du får en fin flate å legge stangen på.
3) Steg litt tilbake og plasser føttene med en avstand som er i cirka skulder-bredde. Føttene skal peke rett frem eller litt ut til sidene.
4) Pust inn og fyll lungene med luft, aktiver mage- og ryggmuskler for å hindre at ryggen blir rund og for at en skal få en stabil posisjon. Pust inn i senkefasen, hold pusten i frem til du går over til fasen der du skyver deg selv opp til stående stilling, i denne fasen skal du puste hus hele hevefasen.
5) Bøy hofte- og kneleddet til forsiden av låret (ved omdreiningspunktet i hofteleddet) er dypere enn høyeste punkt på kneet – dyp knebøy. Stopp bevegelsen og press tilbake til startstilling.

Øvelsen knebøy kan deles inn i to faser:
1) Den eksentriske fasen
Dette er når en er på vei ned i 90 graders-posisjonen. I denne fasen jobber musklene som en brems, de gjør slik at man ikke faller i bakken. Musklene er på sitt sterkeste og tåler masse motstand i denne fasen.
2) Den konsentriske fasen
Dette er når vi reiser oss opp fra 90 graders-vinkelen, og strekker ut musklene. I denne fasen jobber musklene som en motor, og de trekkes sammen. (Gjerset m.fl, 2013, s. 80)

Hva er en mekanisk og organisk analyse?
En mekanisk og organisk analyse er en grundig beskrivelse av en teknikk eller bevegelse. Hovedsakelig så tar en mekanisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Knebøy med stang | Organisk og mekanisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.