Klimautfordringer: En fremtid vi må forhindre

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 2
  • 602
  • PDF

Klimautfordringer: En fremtid vi må forhindre

Her har du en oppgave i Geografi som handler om klimautfordringer. I oppgaven presenteres og forklares årsaker til klimaendringer, som drivhuseffekten. I tillegg legger oppgaven frem fremtidige konsekvenser av dagens klimautfordringer, som blant annet ekstremvær.

Utdrag

Den naturlige drivhuseffekten er grunnlaget for livet på jorden. Gasser i atmosfæren stenger ute mye varmestråling, samtidig som den stenger akkurat nok inne til av vi kan leve her. Dette fører til at jorden har den temperaturen den har i dag. I senere tid har man imidlertid sett en markant økning i temperaturen på jorda. Dette skyldes økt drivhuseffekt, grunnet flere drivhusgasser i atmosfæren (blant annet CO2). Hvilke konsekvenser kan dette få for jordkloden vår?

Økt drivhuseffekt vil som sagt føre til høyere temperaturen noe som vil kan få store konsekvenser for klimaet vårt. Akkurat hvilke konsekvenser det vil få er usikkert, men en større del av Arktis vil trolig smelte. Dette kan få store og mange konsekvenser. Isen i Arktis har blitt merkbart mindre de siste 30 årene. Dyrearter slik som isbjørnen er avhengig av isen for å overleve, og kan ved stor issmelting miste sitt leveområdet... Kjøp tilgang for å lese mer

Klimautfordringer: En fremtid vi må forhindre

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.