Klimaprosjekt i Geofag 1 - Analyse av Klimaet i Fem Byer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 9
  • 2629
  • PDF

Klimaprosjekt i Geofag 1 - Analyse av Klimaet i Fem Byer

Klimaprosjekt i Geofag 1, hvor det er utført en grundig analyse av 5 forskjellige byer i verden. Byene er fra 5 forskjellige klimasoner, som følger Köppens klimaklassifisering. Klimaprosjektet hadde pensum fra kapittel 4 og 5 i Terra Mater.

Byer: Punta Arenas (Chile), Perth (Australia), Singapore (Singapore), Moskva (Russland) og Kabul (Afghanistan).

Lærers kommentar

Bra bruk av virkemidler, fagord og illustrasjoner! Karakter: 6

Innhold

Klima
Strålingsbalansen
Drivhuseffekten
Punta Arenas (Chile)
Perth (Australia)
Singapore (Singapore)
Moskva (Russland)
Kabul (Afghanistan)
Kildeliste

Utdrag

Klima
Vår planet er i konstant endring. Hver dag sprøytes tonnevis av menneskeskapt CO2 ut i atmosfæren og mennesker forbruker mer resurser enn noen gang. Gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt betraktelig siden 1900, og det samme har verdens populasjon og forbruk. Klimaendringer som vi ser i dag er ikke noe nytt i jordas historie. Det “normale” været varierer mye og det er vanlig med flere kalde eller varme år etter hverandre. Det er først når klimaet forandrer seg over flere tiår vi snakker om klimaendring. Jorda har for eksempel hatt flere istider med langvarige kuldeperioder som har satt varige spor. Klima er en beskrivelse av gjennomsnittsværet på et sted eller område. Naturen søker alltid balanse og derfor søker høytrykk mot lavtrykk for å fylle etter tomrommet med tapt luft.

Solinnstrålingen setter i gang alle prosesser på jorda, også de globale sirkulasjonene. Luft og havstrømmer transporterer varme fra lave til høye breddegrader, fra områder med positiv strålingsbalanse (fra 0O-38O) til områder med negativ strålingsbalanse. Vindsystemer står for ¾ av varme- og energitransporten på den nordlige halvkule, og havstrømmene står for ¼. På den sørlige halvkule blir en enda større del av varmen ført av vindsystemene. Her er et bilde som illustrerer luftsirkulasjonene på jorda, hvis den hadde vært helt flat... Kjøp tilgang for å lese mer

Klimaprosjekt i Geofag 1 - Analyse av Klimaet i Fem Byer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.