Klimaendringer i den norske naturen | Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 3
  • 1003
  • PDF

Klimaendringer i den norske naturen | Naturfag

Her finner du en oppgave som tar for seg om klimaendringer i den norske naturen. Teksten besvarer spørsmålet:

"I media blir klimaet omtalt mye. Jeg lurer på hvordan dyrelivet i havet vil endre seg. Vil isbjørn være her i fremtiden? Jeg er bekymret for hva som skal skje. Jeg føler at media "svartmaler" alt. Jeg liker den norske naturen og vil at den skal ha sitt mangfold for alltid. Er isbjørnen truet?"

Elevens kommentar

Alt er bra, skriv mer om hvordan vi kan forurense mindre

Innhold

Isbjørnen og havforurensning
Den norske naturen
Klimaendringer og Drivhuseffekten
Konklusjon

Utdrag

Kjære innsender, jeg har lest innlegget ditt og har lyst til å svare på det. Det er bra at du bryr deg om naturen og andre levende vesener. Mens vi utvikler oss må vi passe på andre arter og vi må utvikle oss bærekraftig sånn at de som kommer etter oss får oppleve og ha de samme resursene som oss. Økende havtemperatur påvirker blant annet isbjørnen som du også never, og det skal vi se nærmere på.

Isbjørnen og havforurensning
Du nevner isbjørnen og spør om den vil være her i fremtiden, det veldig fint at du bryr deg om denne arten og om den er truet. Så lenge vi har sånne omsorgsfulle personer som deg i verden vil isbjørnen være her lenge! Isbjørnen lever og befinner seg i hele Arktis. Isbjørnen er den største bjørnen mellom alle bjørne arter, og er verdens største landlevende rovpattedyr. Størrelsen til en hannbjørn er rundt 500kg, mens en hunnbjørn er rundt 300kg. Naturligvis trenger isbjørnen mye mat og næring grunnet størrelsen og kraften til disse bjørnene. Siden havtemperaturen endrer seg er det ikke alltid så lett for isbjørnen å skaffe mat, som sagt spiser isbjørnen sel, og selen spiser fisken, og fisken spiser andre mindre fisker og rester i vannet fra mennesker og avfallet vi kaster. Dette vil si at isbjørnen er på toppen av næringskjeden, og den får i seg alle de giftige og dårlige stoffene. Økt havforurensning beskyldes ofte høy befolkningstetthet. Noen av stoffene som blir sluppet ut i havet blir brutt ned til næringsstoffer for andre organismer. Men dette skjer ikke med alle stoffer, som for eksempel stoffer fra industrien som metall og hydrokarboner blir ikke brutt ned. Vi alle kan bidra til at dyrelivet i havet og isbjørnen ikke får i seg så mange giftige og dårlige stoffer ved å ikke kaste søppel ut i havet og passe på naturen vår... Kjøp tilgang for å lese mer

Klimaendringer i den norske naturen | Naturfag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.