Klassereiser og sosial rangstige | Interview i Sosiologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Klassereiser og sosial rangstige | Interview i Sosiologi

Oppgaven inneholder en interview i Sosiologi som svar på en kvalitativ forskningsmetode for å svare på følgende spørsmål: Hva er den bakomliggende årsaken til forutsetningene for sosial mobilitet og klassereiser? Hvordan er sosial mobilitet til skade for den nordiske samfunnsmodellen? Er staten framtidsrettet ved forebyggende tiltak?

Innhold

Følgende spørsmål ble stilt:
1. Har du falt (Sosial-degradering) eller klatret i den sosiale rangstigen?
2. Har du noen gang hatt depresjonsvansker i løpet av dine 27-30 år i Norge?
3. Hva er den bakommligende driften til forutsetningene for klassereisen din?
4. Hvordan har din klassereise preget deg som person?
5. Har klassereisen din svart med forventningene dine?
6. Hva var den mest fremtredende komplikasjonen/Utfordringen du møtte på ved din ankomst til Norge?

Fremgangsmetode
Bakgrunn
Resultat
Merknader ved intervju
Avslutning
Bibliografi

Utdrag

I denne teksten har jeg tatt for meg en klassereise som vedrører samtlige 2 personer. Klassereisen dreier seg om intervjuobjektenes plassering på den sosiale rangstigen gjennom deres livsløp. Dermed er klassereisen underegnet «Karrieremobilitet»(Intragenerasjonsmobilitet). En Klassereise, vil i den videre forstand omfatte det at en person gjennom utdannelse, yrke, ervervelse av rikdom eller liknende avanserer sosialt ved å forflytte seg i den sosiale rangstigen. Det sosiologiske begrepet «Sosial mobilitet» betegner i den videre forstand også dette. Forflyttingen i den sosiale rangstigen går som regel oppover, men kan i visse tilfeller også rette seg nedover. Nettopp dette legger grunnlaget til at førstegangsinnvandrere ofte faller nedover i den sosiale rangstigen, som følge av at det stilles strenge krav for å legitimere utenlandske utdanninger, særlig fra ikke-vestlige land. (http://www.nyinorge.no/no/Familiegjenforening/Ny-i-Norge/Norskopplaring-og-utdanning/Godkjenning-av-utdanning/Godkjenning-av-utdanning/). Dermed er enkelte personer, ofte førstegenerasjons-innvandrere nødt til takke med helt andre jobber enn hva de virkelig er kvalifisert for. Yrkeskompetansen til mange innvandrere kan nesten omtales som nær «ubrukelig», med tanke på at Norge i dag ikke er et statisk samfunn, men tvert imot et post-industrielt samfunn som stadig nyanseres. https://www.nrk.no/buskerud/hoyt-utdannede-innvandrere-far-ikke-jobb-1.12655219. Dette legger grunnlaget til at sosial mobilitet på mange måter kan være til skade for samfunnet, både på samfunns og individbasis. En god del av forutsetningene for «Sosial mobilitet» er konkurranse-preget... Kjøp tilgang for å lese mer

Klassereiser og sosial rangstige | Interview i Sosiologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.