Kjønnsroller og Normer | Essay i Sosiologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kjønnsroller og Normer | Essay i Sosiologi

Essay om kjønnsroller, og forandringene som har skjedd innenfor dette de siste tiåerene. Tar opp normer og samfunnets forventning til kjønnene.

Oppgaven hører til et oppgaveark som ble laget av læreren.

Lærers kommentar

"X: Du har skrevet en velformulert tekst som er lett å lese med et godt språk. Teksten har også en god oppbygning med en fin innledning. Men pass på din generelle bruk av ordet "øst" fordi Midtøsten og Øst-Europa har absolutt ulike forståelser av like stilling. I tidligere kommunistiske land, var likestillingen veldig god og Russland er et stort område.

Her bør du differensiere mer. Ellers bruker du gode eksempler og forklaringer på hvorfor kvinner i Norge har blitt mer likestilt og det er kjempebra. Du viser dermed også til gode refleksjoner. Det som mangler i teksten og som var en del av oppgaven er fagbegrepene fra boka og her ligger utfordringen din, bruk begrep.

Du skriver mediepåvirkning eller foreldrenes sosialisering uten å skrive ordet sosialisering eller primærsosialisering. Og så bør du skrive kildehenvisninger neste gang. (Brukte ingen, så feil av lærer). Når det er sagt, er det en god oppgave. Karakter: 5."

Elevens kommentar

Står godt forklart i kommentar av lærer.

Utdrag

Man blir som oftest født med et kjønnsorgan, men bestemmer dette hvilket kjønn vi er? Styrer dette kjønnsorganet kjønnssosialiseringen? Jeg mener kjønnssosialiseringen skjer gjennom samfunnet og kulturen vi lever i, vi lærer oss de forskjellige normene som gjelder for nettopp den kulturen vi lever i. Det eneste som er biologisk medgitt er at kvinnene skal føde barn, resten er opp til samfunnet vårt. Likevel ser vi ofte store forskjeller mellom kvinner og menn, spesielt i den østlige delen av verden.

Kvinner i den vestlige verden har i den siste tiden fått mer og mer rettigheter og likestilling. Før 1970-tallet var forskjellene mellom kvinner og menn i Norge, og resten av den vestlige verden, stor, men likevel ikke like stor som den enda er i den østlige delen av verden. I øst må kvinnene tildekkes, de undertrykkes og det er mennene som styrer alt som skjer. Kvinnene i Norge skaffet seg tidlig stemmerett (1913), og i etterkrigsårene kom kvinnene mer og mer frem i rampelyset. De begynte å protestere og ville ha like rettigheter som mennene... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjønnsroller og Normer | Essay i Sosiologi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.01.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    veldig bra skrevet , takk !