Kjemiske Bindinger | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 656
  • PDF

Kjemiske Bindinger | Sammendrag

Sammendrag av kap 2: Kjemiske bindinger fra læreboka Aqua 1.

Sammendraget kommer blant annet inn på atomradius, elektronegativitet, ionisering, diplomer og metallbindinger.

Innhold

Colombos lov
Atomradius
Elektronegativitet
Ioniseringsenergi
Bindinger mellom atomer – Sterke bindinger
Polar elektronparbinding
Dipoler
Metallbindinger
Bindinger mellom molekyler – svake bindinger
Van der Waalske krefter
Dipol-dipolkrefter
Ion-Dipolkrefter
Hydrogenbindinger

Utdrag

I en kjemisk forbindelse som beså av to eller flere atomer, må atomene henge sammen på en eller annen måte. De er bundet sammen med det vi kaller kjemiske bindinger

To hoveddeler i det periodiske systemet. Det er metaller og ikke metaller. Den lille trappen mellom disse er halvmetaller.

Colombos lov:
Kreftene mellom ladde partikler øker med ladningenes størrelse og med kortere avstand mellom partiklene.

Atomradius:
Atomradiusen er halvparten av avstanden mellom atomkjernene i et molekyl eller et metall... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemiske Bindinger | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.