8.4 Titrering av sterk syre med sterk base | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 4
 • 1583
 • PDF

8.4 Titrering av sterk syre med sterk base | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 8.4 Titrering av sterk syre med sterk base, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". I elevforsøket finnes konsentrasjonen av en syre ved å titrere med en base med kjent konsentrasjon. I rapporten finnes i tillegg en god teoretisk gjennomgang om bestemmelse av pH.
Rapporten er et godt eksempel på hvordan oppbygningen forventes å være i kjemi.

Link til forsøket finnes her. Bruker man læreboken "Kjemien Stemmer 1" fra 2007 finnes elevforsøket under kapittel 8.3.

Problemstilling:
Hva er konsentrasjonen av den utleverte saltsyren?

Innhold

Hensikt
Teori
Problemstilling
Utstyrsliste
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Resultater
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

pH er et mål for surhetsgraden. Det er vanlig at pHen til en løsning befinner seg mellom 0 og 14, men det finnes unntak.
Den blir gitt ved minus logaritmen til konsentrasjonen av H3O+ ioner. Altså pH = -log[H3O+]. Logaritmen til et tall kan gis ved denne definisjonen: Logaritmen av tall er eksponenten du må opphøye 10 i, for å få tall. Første logaritme setning sier at: log (A x B) = log A + log B.
Legg merke til at det i realiteten er konsentrasjonen av H+ som bestemmer hvor sur løsningen er, men man kan bruke pH = -log[H3O+], da H3O+ <-> H2O + H+, og dermed pH = -log[H+].

Jo høyere konsentrasjonen av H3O+ ioner er, desto surere er løsningen. Konsentrasjonen av H3O+ ioner kan regnes ut ved å opphøye -pHen i 10. Altså [H3O] = 10-pH.
pOH er mål på hvor basisk en løsning er. Den blir gitt ved minus logaritmen til konsentrasjonen av OH- ioner. Altså pOH = -log[OH-]. Jo høyere konsentrasjon av OH- ioner er desto mer basisk er løsningen. Summen av pH og pOH er alltid lik 14. pH kan altså beregnes ved: pH = 14-pOH, og pOH ved: pOH = 14 – pH. At summen av pHen og pOHen alltid er 14, forteller oss også at jo høyere konsentrasjonen av H3O+ ioner er, desto laver er konsentrasjonen av OH- ioner, og omvendt.

En syre-base indikator er ett stoff som skifter farge avhengig av surhetsgraden(pHen) til en løsning. De er altså stoffer som indikerer pHen for oss. Indikatoren fenolftalein kommer i form av en væske, og er fargeløs når pHen er lavere enn ca. 8. Mellom 8 og 10 varierer den mellom å være fargeløs og å vise en rødfarge innimellom. Mens når pHen er høyere eller lik 10, har indikatoren fargen rød.

Titreringen er en analysemetode for å finne konsentrasjonen av en base eller en syre i en løsning ved å nøytralisere den. Ved en titrering bruker vi en indikator som skifter farge med en gang syren eller basen har blitt nøytralisert, som betyr at vi har nådd ekvivalentpunktet.
Ekvivalentpunktet er det punktet ved... Kjøp tilgang for å lese mer

8.4 Titrering av sterk syre med sterk base | Rapport

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 14.04.2014
  Veldig god og utfyllende rapport, godt forklart i fremgangsmåte i tilleg til svært god konklusjon.
 • 28.08.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet, og viser til gode resultater
 • 19.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  tusen takkk!!! hjalp veldig!!!
 • 12.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig fint nettside !