Forsøk 7.1 Påvisning av de energigivende næringstoffene i melkepulver | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 5
 • 7
 • 1868
 • PDF

Forsøk 7.1 Påvisning av de energigivende næringstoffene i melkepulver | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 7.1 Påvisning av de energigivende næringstoffene i melkepulver, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". Hensikten med dette forsøket var bruke forskjellige metoder til å påvise næringsstoffene i et tørrmelksprodukt. Fehlings veske ble brukt til å påvise laktose, proteiner ble påvist med en biuretreaksjon og fett ble ekstrahert vha. propan-2-ol og tilsatt vann.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvordan kan karbohydratet laktose, protein og fett påvises i morsmelkpulver?

Innhold

Hensikt
Hypotese
Teori
Utstyrsliste
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Resultater og diskusjon
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Et karbohydrat er en stor gruppe med organiske forbindelser. Felles for karbohydratene er at de består av karbon, hydrogen og oksygen atomer. Formelen for karbohydrater kan derfor ofte skrives CxHyOz. Hvor forholdet mellom atomene varierer i forskjellige forbindelser, men det er vanlig at det er dobbelt så mange hydrogen atomer som oksygen atomer i forbindelsen. Et eksempel på et karbohydrat er glukose eller C6H12O6. Karbohydrater kalles også for sakkarider, som er gresk for sukker.

Når karbohydratene er i fast form har karbohydratmolekylene ringform. De karbohydratene som består bare en ring kalles monosakkarider. Glukse er et monosakkarid, og siden det består av seks karbonatomer kalles det for en heksose. Ribose er også et monosakkarid men det består av 5 karbonatomer og kalles derfor for en pentose. Karbohydratmolekyler som derimot består av to ringer kalles for disakkarider, mens karbohydratmolekyler som består av flere kalles for polysakkarider. -ose endelsen som vi finner blant annet i glukose og ribose er felles for monosakkarider og disakkarider. En annen ting de har felles er at begge smaker søtt og kalles derfor for sukkerarter eller sukkere. Mens karbohydrater som er satt sammen av flere ringer, polysakkarider. De smaker ikke søtt.

Siden glukose har fem OH-grupper er det lettløselig i vann. Dermed vil ringen i glukose åpne seg i vann. Men samtidig som ringen åpner seg vill et hydrogen atom fra OH-gruppen på første karbonatom i kjeden, bevege seg over til oksygen atomet som binder sammen det første og det femte karbonatomet i glukosen. Bindingen mellom oksygen-atomet og det første karbonatomet vil dermed brytes. Siden hydrogen atomet setter seg på den ledige plassen til oksygen-atomet får vi nå en ny OH-gruppe. Mens vi sitter igjen med en -CHO grupper eller en aldehydgruppe på det første C-atomet. Siden glukose får denne aldehydgruppen i vann, tilhører glukosen en gruppe innenfor monosakkarider som kalles for aldoser. Grunnet at en del av glukosen i vann foreligger i aldehydform, har glukose derfor aldehydegenskaper i løsning. Glukose kan derfor oksideres ved bruk av feks. Fehlings væske.

I vann er det en likevekt mellom åpne kjede-form og ringformene. Så når glukose foreligger i vann innstiller det seg en likevekt mellom seksringen og den åpnekjeden. Noe som betyr at glukose molekylene stadig åpner og lukker seg. Når de åpne glukose kjedene lukker seg til seksringer er det to varianter vi kan få. Den ene hvor OH-gruppen på det første karbonatomet peker ned fra ringen, da har vi fått alfa-glukose. Den andre hvor OH-gruppen peker opp fra ringen, da har vi... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 7.1 Påvisning av de energigivende næringstoffene i melkepulver | Rapport

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.03.2014
  Grei nok. Teoridelen er kanskje unødvendig lang, og tar litt for mye plass i forhold til resten. Diskusjonsdelen kunne vært bedre. Fin hjelp til egen rapport likevel :)
 • 04.02.2014
  bra skrevet rapport.
 • 02.06.2022
  Skrevet av Elev på Vg3