Kjemi 2 - Sammendrag av kapittel 1-4

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 26
 • 10438
 • Word2007

Kjemi 2 - Sammendrag av kapittel 1-4

Dette er et sammendrag av kapittel 1-4 i Kjemi 2, Aschehoug.

Kjemi 2, forfatter: Harald Brandt og Odd T. Hushovd, Aschehoug Forlag, 1. utgave, 1 opplag, 2011.

Lærers kommentar

Lærer har ikke sett på oppgaven. Det er kun notater til egen nytte.

Elevens kommentar

Det kan være skrivefeil og lignende. Ikke sikkert jeg har med absolutt alt man må kunne, men har hjulpet meg mye med eksamen- og tentamen-øving.

Har ofte prøvd å skrive på en måte som gjør det lettere å forstå enn i boka.

Når det gjelder kompetansemål har jeg skrevet på noe på noen kapitler, men kan være noe surr enkelte stder. Vil anbefale å se kompetansemål i egen bok.

Innhold

Notater til tentamen/eksamen i kjemi 2
Kapittel 1 – Forskning
Kapittel 2 – Redoksreaksjoner
Kapittel 3 – Analyse
Kapittel 4 – Organisk kjemi 2

Utdrag

Kapittel 2 – Redoksreaksjoner
Kompetansemål
• gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer
• balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
• gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres
• planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering
• gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner
• beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse
• gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem

2,1 Forbrenning – en spesiell redoksreaksjon
Det skjer en forbrenning når et stoff reagerer eksotermt og spontant med oksygengass. De tre betingelsene for en forbrenningsreaksjon er brennbart stoff (oftest organisk), oksygen (eller annet som kan holde forbrenningen gående) og tenntemperatur.

Redoksmodeller
I oksygenmodellen sier vi at det stoffet som tar opp oksygen blir oksidert. Men denne metoden krever at oksygen er i reaksjonen, og den gir oss ingen forståelse av hva som skjer på mikronivå.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 - Sammendrag av kapittel 1-4

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 21.05.2014
  Dette sammendraget er ikke til å stole på. Lastet det ned, men valgte heller å skrive et eget da jeg fant flere STORE feil. F.eks. står det at ved elektrolyse av Na2SO4 i vannløsning, så er det H2SO4 som reagerer ved en av elektrodene. Det er tydelig at forfatter mangler et par vesentlige grunnkunnskaper i kjemi.
 • 02.03.2017
  okokokokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 07.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Supert sammendrag!! Hjalp meg veldig mye til heldags i kjemi 2
 • 17.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei gjennomgang til eksamen:)